Nov pretresljiv posnetek iz slovenskih klavnic

Društvo AETP je v javnost ponovno poslalo posnetek in fotografije iz ene izmed slovenskih klavnic.

Prlekija-on.net, četrtek, 16. december 2021 ob 15:41

Posnetek iz klavnice

Društvo AETP (Animal Enterprise Transparency Project oz. Projekt transparentnosti živalskih obratov) je v javnost ponovno poslalo posnetek in fotografije iz ene izmed slovenskih klavnic. AETP je slovensko društvo, v katerem navajajo, da "preko medijskih kampanj uvaja transparentnost v slovensko živinorejo in z njo povezano industrijo. Z objavo na skrivaj pridobljenih posnetkov rabe in zlorabe domačih živali javnosti odpiramo vpogled v zakulisje živalskih obratov in tako omogočamo informiran javni diskurz o reji živali. Društvo ne deluje v sklopu kakšnega mednarodnega projekta in ni podprto z davkoplačevalskim denarjem."

Tokrat so objavili posnetke slabega ravnanja s prašiči in govedom v mariborski klavnici Košaki TMI. "Košaki TMI, ki upravljajo eno največjih sodobnih klavnic v Sloveniji, se javnosti in potrošnikom predstavljajo s sloganom "Ustvarjeno s polno mero ljubezni". Vendar na skrivaj pridobljeni posnetki skritih kamer jasno pokažejo, da za zidovih klavnice Košaki živali ljubezni nikakor niso deležne," navajajo v društvu.

Posnetki s prašičje farme, foto: AETP

Pretresljivi posnetki iz prašičje farme, ki naj bi nastali na območju Ljutomera


»Domače živali tepejo, na njih kričijo in jih zbadajo z električnimi palicami«

"Mesarji namreč na klavni liniji domače živali tepejo, na njih kričijo in jih zbadajo z električnimi palicami, celo po obrazu. Omama pred izkrvavitvijo do živali ni nič bolj prizanesljiva: prašiče se z elektrošoki spodi v plinsko komoro, kjer se v agoniji zadušijo, manjši pujski pa so omamljeni kar z udarcem po glavi. Po postopku omame - uspešne ali pa tudi ne -, se vse prašiče z nožem vbode v vrat," opisujejo dogajanje v klavnici.

"Na klavni liniji za govedo se bike (tudi krave, telice, teličke) po vrsti, prav tako s pomočjo elektrošokov, nažene v kletko za omamljanje, kjer so imobilizirani in lahko vidijo ter vonjajo, kakšna smrt jih bo kmalu doletela. Nato jim operater s strelno napravo v čelo zabije penetrirni klin in če gre vse po sreči, biki nemudoma izgubijo zavest. Nato se jih dvigne za eno nogo, da jim klavec prereže vrat. Vendar, kot kažejo posnetki, veliko bikom opisan način omame povzroči le hudo boleče in paralizirajoče poškodbe lobanje, tako da izkrvavitev doživijo pri zavesti," še navajajo.

Kot poudarjajo, so opisane klavniške prakse, z izjemo brcanja živali in neustrezne aplikacije električnih sunkov, na podlagi evropske uredbe povsem legalne. Izkrvavitev prašičev po uporabi plinske komore z visoko koncentracijo CO2 celo velja za enega najmanj bolečih načinov usmrtitve živali, navajajo. "Vendar, kot kažejo posnetki, je ta način omame daleč od predstav splošne javnosti, ki ji mesna industrija daje misliti, da prašiči v plinskih komorah mirno zaspijo. Nasprotno, vse živali so vidno prestrašene in se upirajo pregonu v prostore, kjer poteka zakol. Koncept humanega klanja, ki ga industrija rada propagira, je torej povsem izmišljen, saj nobena žival ne gre prostodušno v smrt. Kaj šele, da bi postopek doživele kot nekaj, kar vsebuje ‘polno mero ljubezni," so še zapisali.

Ob tem še poudarjajo, da "objavljeni posnetki tudi potrjujejo pričevanje mesarke, ki je na praksi v klavnici Košaki že leta 2013 videla vse to na lastne oči. In ker zakonodaja posnete klavniške prakse podpira oziroma omogoča, obstaja utemeljen sum, da podobno obratujejo tudi druge klavnice po Sloveniji."

Košaki: Iz posnetka razvidno, da v prizadevanjih nismo vedno v celoti uspešni, kar obžalujemo

Na posnetke so se odzvali tudi v Košakih, kjer poudarjajo, da se del njihove predanosti in skrbi nanaša tudi na spoštovanje in ustrezno ravnanje z živalmi. "V družbi si nenehoma prizadevamo za to, da spoštujemo nacionalne predpise in predpise Evropske unije, k temu pa nas zavezujejo tudi standardi kakovosti, ki jih imamo vpeljane za zagotavljanje neoporečnosti in varnosti živil. Ob teh prizadevanjih tekoče izvajamo kontrole naših sodelavcev, prav tako pa zagotavljanje predpisov zagotavljajo inšpektorji Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki so vedno prisotni ob zakolu živine," navajajo ter dodajajo, da je iz objavljenega posnetka razvidno, da v njihovih prizadevanjih niso vedno v celoti uspešni, kar obžalujejo. "V primeru, ko ugotovimo neustrezno ravnanje sodelavce tudi ustrezno sankcioniramo," so izpostavili.

"Ob koncu naj poudarimo, da tudi predstavniki društva AETP, ki so izpostavili domnevno sporno ravnanje ugotavljajo, da iz posnetkov ne izhajajo večje nepravilnosti ter proces poteka po ustaljenih postopkih in praksah, ki jih nalaga zakonodaja Evropske unije in podrejeno tudi domači predpisi," so še navedli v Košakih.

Poleti zaokrožili posnetki iz farme Ljutomerčan

Že poleti so zaokrožili posnetki spornega ravnanja z živalmi na farmi Ljutomerčan. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je takrat pristopila k preverjanju pristnosti posnetkov in ugotavljanju dejanskega stanja na terenu, inšpektorji pa v času večdnevnega nadzora niso ugotovili večjih nepravilnosti.

Več fotografij najdete na strani Društva AETP.

Posnetki s prašičje farme, foto: AETP

Znane so ugotovitve UVHVVR, ki je na prašičji farmi opravila izredni inšpekcijski nadzor
Več v Črna kronika