Seja ni bila sklicana nezakonito, zato se v sredo nadaljuje

Nadaljuje se seja, ki je bila sredi decembra prekinjena. Razlog je takrat bil nestrinjanje, da seje ne potekajo v živo pač pa preko tehnologije na daljavo. A kot pravi minister, s sklicem seje preko informacijsko-komunikacijske tehnologije niso kršili zakona.

Prlekija-on.net, torek, 11. januar 2022 ob 21:04
Redna seja se bo nadaljevala

Redna seja se bo nadaljevala

V sredo, 12. januarja, ob 17. uri, se bo nadaljevala 15. redna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Gre za sejo, ki je bila sklicana 15. decembra in na kateri je na dnevnem redu bil Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 2022 - predlog, ki predvideva za 9 milijonov evrov investicij v letu 2022.

A seje takrat niso niti prav začeli, saj je večina svetnikov in svetnic sejo zapustila oz. se iz programa izklopila in tako seja ni bila sklepčna. Razlog je bil nestrinjanje, da seje ne potekajo v živo pač pa preko tehnologije na daljavo. To so takrat še posebej izpostavili svetniki iz stranke SD, ki so se sklicevali na dopis Ministrstva za javno upravo, kjer so zatrdili, da sklicevanje sej na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije ni več zakonsko dopustno, ker ni razglašena epidemija.

15. redna seja OS Občine Ljutomer

Sejo zaključili preden se je sploh začela


Županja, mag. Olga Karba je takrat sicer skupaj s pravno službo občine pojasnila, da 4. odstavek 35. člena Zakona o lokalni samoupravi pravi, da se seja lahko skliče na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije tudi v primeru "če predstavlja izvedba seje z osebno navzočimi člani občinskega sveta tveganje za zdravje in varnost članov občinskega sveta, in je to nujno zaradi sprejetja odločitev, s katerimi ni mogoče odlašati."

Pozneje je županja tudi potrdila, da so 22. decembra od ministra za javno upravo, Boštjana Koritnika, prejeli dopis "iz katerega jasno izhaja, da nismo kršili zakona in da ima župan legitimno pravico odločanja o sklicu seje."

Seja se tako to sredo nadaljuje. Ogledali si jo boste lahko tudi v živo preko priloženega videa.Več v Politika