Osrednje semaforizirano križišče v centru mesta bo kmalu preurejeno v krožišče

Od 12. januarja naprej zaradi gradnje na območju avtobusne postaje velja začasni prometni režim.

Prlekija-on.net, sobota, 15. januar 2022 ob 17:12
Gradnja krožišča v Gornji Radgoni

Gradnja krožišča v Gornji Radgoni

V sredo, 12. januarja, je izbrani izvajalec del GMW d.o.o. iz Turjancev pričel z izvajanjem gradbenih del pri ureditvi novega krožišča v centru mesta Gornja Radgona. Od tega dne naprej je zaradi izvajanja gradbenih del v celoti zaprt uvoz na avtobusno postajo iz smeri Lenarta, in sicer vse do poslovnega prostora Urarstvo Budja. V celoti je zaprto tudi parkirišče pred avtobusno postajo, ki se je od tega dne naprej v celoti preselila na lokacijo spodnje avtobusne postaje pri železniški progi.

Parkirni prostori bodo v tem času zagotovljeni samo na zgornjem parkirišču nad avtobusno postajo, do katerega bo dostop iz smeri Prešernove ceste omogočen enako kot je bilo že do sedaj, prav tako pa na voljo ostajajo drugi parkirni prostori po mestu. Dostop s smeri Lenarta in Radencev bo omogočen preko prilagojenega uvoza iz Partizanske ceste mimo objekta Nove kreditne banke Maribor (v tem delu bo dosedanji enosmerni promet začasno spremenjen v dvosmerni promet, tri parkirna mesta ob robu pločnika pa bodo zaradi normalnega odvijanja dvosmernega prometa ukinjena). Do vseh lokalov, ki se nahajajo na območju avtobusne postaje, bo omogočen peš dostop po pločniku iz smeri Prešernove ceste in po stopnicah iz smeri zgornjega parkirišča nad avtobusno postajo.

Na Občini Gornja Radgona vljudno prosijo in vse pozivajo, da začasno spremenjen prometni režim na tem območju mesta sprejmete z razumevanjem in veliko mero strpnosti. "Po dokončanju bo namreč ta za Občino Gornja Radgona pomembna investicija v veliki meri vplivala na izboljšanje kvalitete življenja vseh občanov, predvsem pa prebivalcev večjega dela našega mesta," še navajajo.

V središču krožišča predvidena postavitev dekorativne skulpture

Osrednje semaforizirano križišče v centru mesta bo tako kmalu prenovljeno in preurejeno v krožišče. Na podlagi izdelane projektne dokumentacije, v prvi polovici leta 2021, je naročnik izgradnje Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), v mesecu septembru, že izvedel postopek javnega naročila za izbiro izvajalca del, kjer je bila, kot najugodnejši izvajalec, izbrana gradbena družba GMW d.o.o. iz Turjancev, torej iz sosednje občine Radenci, s katerim so podpisali pogodbo. V sklopu izvedbe novega krožišča, na križišču Partizanske, Panonske in Prešernove ulice, bo na novo izgrajena vsa komunalna infrastruktura (vodovod in kanalizacija ter postavitev novih svetilk javne razsvetljave), izveden pa bo tudi novi dovozni priključek do stavbe Panonska 2 - iz smeri spodnje avtobusne postaje, saj se bo obstoječi priključek zaradi izgradnje novega krožišča moral ukiniti. V središču novega krožišča je predvidena tudi postavitev dekorativne skulpture, v skladu z izdelano idejno zasnovo.

V zaključni fazi je tudi urejevanje vseh potrebnih pogodb o odstopu zemljišč in služnostnih pogodb med DRSI in vsemi fizičnimi in pravnimi osebami ter občino Gornja Radgona, s katero je bil medtem že tudi sklenjen sporazum o sofinanciranju. Vrednost del znaša slabih 770 tisoč evrov. Od tega bo direkcija prispevala dobrih 647 tisoč evrov, občina pa nekaj več kot 122 tisoč evrov. Sicer pa je najprej bilo načrtovano, da se bodo gradbena dela izvedbe krožišča pričela že v mesecu oktobru, nato v mesecu decembru 2021, a so se dela sedaj pričela januarja letos.

V okviru izgradnje krožišča bodo s finančnimi sredstvi proračuna občine Gornja Radgona, restavrirali in postavili na novo lokacijo tudi kužno znamenje, ki stoji na parkirišču v bližini sedanjega semaforiziranega križišča. Postavljeno bo na zelenici med cesto in parkiriščem.

Foto: Vilibald Marič
Več v Gospodarstvo