Letna konferenca Območnega združenja slovenskih častnikov Ljutomer

Častna člana OZSČ Ljutomer sta postala Uroš Vrbančič in Milan Štrakl.

Branko Košti, torek, 8. marec 2022 ob 14:46
Letna konferenca OZSČ Ljutomer

Letna konferenca OZSČ Ljutomer

Po eno letnem premoru, lani so zaradi epidemije koronavirusa konferenco izvedli dopisno, so se na redni letni konferenci v Biotermah pri mali Nedelji zbrali člani in članice OZSČ Ljutomer in njihovi gostje.

Že po tradiciji je bilo v uvodu konference izvedeno vojaško strokovno predavanje z naslovom Propaganda v vojni, katerega je izvedel mag. Gregor Jazbec, učitelj vojaške psihologije na Centru vojaških šol.

Poročilo o delu združenja je predstavil predsednik, višji vodnik Jožef Roškar. Povedal je, da je bilo delo v težavnih, covidnih razmerah, zelo oteženo, pa vendar so uspeli izvesti veliko večino v letnem planu načrtovanih aktivnosti, tako na vojaško strokovnem področju, spominsko domoljubni in protokolarni dejavnosti, ter sodelovanja s subjekti izven ZSČ. Do izpada je prišlo pri načrtovanih izvedbah streljanj, predvsem v delu, ki naj bi ga izvajala slovenska vojska.

Delovanje združenja so v svojih nastopih pohvalili in se zahvalili za dobro sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju skupnih aktivnosti tudi gostje: podžupan Občine Ljutomer Niko Miholič, predsednik OZSČ Gornja Radgona Štefan Žalodec, sekretar OZSČ Lendava Branko Bratkovič, predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Ljutomer Jani Prajner in predstavnik PVD Sever za Pomurje Aleksander Gracin.

Predsednik OZSČ Ljutomer Jožef Roškar je podelil priznanja Zveze slovenskih častnikov naslednjim prejemnikom:

Pisno priznanje ZSČ za vsaj 3-letno aktivno in zavzeto delo pri izvajanju letnih programov združenja na lokalnem nivoju so prejeli Marija Rantaša, Katarina Filipič in Rado Miklošič.

Bronaste medalje ZSČ za zasluge pri izvajanju programov in projektov na lokalnem nivoju v zadnjih treh letih so bile podeljene štabnemu vodniku Janezu Raduhi, višjemu vodniku Jožefu Roškarju, Darku Krajncu in Zvonku Štamparju.

Srebrno medaljo ZSČ za zasluge pri izvajanju programov in projektov na lokalnem nivoju v več letih sta prejela stotnik Branko Košti in stotnik Marko Milič.

Častni znak, ki ga ZSČ podeljuje članu za večletno aktivno delo pri izvajanju letnih programov ZSČ na lokalnem nivoju, če je aktivno deloval vsaj eno mandatno dobo v organih ali delovnih telesih častniške organizacije na lokalnem nivoju, je prejel stotnik Marjan Rudolf.

Najvišje priznanje ZSČ, Plaketo ZSČ je za dolgoletno aktivno delo pri izvajanju letnih programov ZSČ na lokalnem nivoju, za delo v več mandatih v vodstvenih organih območnega združenja ali članstva v delovnem telesu ZSČ na krovni ravni, prejel viš. štab. vodnik Ferdinand Potočnik.

Častni znak ZSČ, ki se za sodelovanje podeljuje fizičnim in pravnim osebam za večletno denarno, strokovno ali materialno pomoč in sodelovanje pri realizaciji programov v združenjih ZSČ sta prejela namestnik ravnatelja ljutomerske gimnazije prof. Franc Čuš in bivši podpredsednik PVD Sever za Pomurje Janez Vencelj.

Častna člana OZSČ Ljutomer sta postala Uroš Vrbančič in Milan Štrakl, polkovnik Srečko Karba in polkovnik Davorin Rečnik pa sta prejela Zahvalo OZSČ Ljutomer za delo v preteklem mandatu.

Povečalo se je tudi število članov združenja, saj so bile na konferenci podeljene članske izkaznice devetim novim članom in članicam.Več v Kultura in izobraževanje