Članice in člani PGD Trnovci so se zbrali na 70. jubilejnem občnem zboru

Za 70. letnico članstva v gasilskem društvu sta priznanje in značko dobila ustanovna člana društva Matilda Rajtar in Franc Plohl.

Ivan Trunk, torek, 15. marec 2022 ob 15:00
70. občni zbor PGD Trnovci

70. občni zbor PGD Trnovci

V soboto, 12. marca, so se članice in člani PGD Trnovci zbrali v gasilskem domu Trnovci že na 70. jubilejnem občnem zboru društva. Letošnji občni zbor je bil organiziran za vse člane in povabljene goste, tako da je bila dvorana gasilskega doma spet nabito polna kot pred dvema letoma preden je nastopila epidemija koronavirusa.

V začetku občnega zbora je Matej Belšak predsednik PGD Trnovci v uvodnem govoru pozdravil vse navzoče, potem pa je sledila izvolitev delovnega predsedstva katerega je vodila Petra Prelogar, nato je sledilo branje poročil. Poročila so pripravili predsednik društva, poveljnik društva, blagajničarka, predsednik nadzornega sveta, vodja žena, vodja mladine in verifikacijske komisije.

Povzetek iz poročil PGD Trnovci

V letu 2021 so si na okrnjenem občnem zboru zadali veliko nalog, vendar jih je zaradi covida ostalo veliko neizpolnjenih. Odpovedati so morali tradicionalni pohod na Gomilo, odpadla je velika gasilska veselica in gasilska tekmovanja. V letu 2021 pa jim je zelo dobro uspela akcija zbiranja starega železa, zgradili pa so tudi novo garažo za nov gasilski kombi. Garažo so zgradili člani društva prostovoljno in zato je strošek gradnje nove garaže precej nižji.

Operativni gasilci so v letu 2021 imeli tri intervencije: gasili so gozdni požar, pomagali so pri reševanju obolele osebe in posredovali so v delovni nesreči v kateri je umrla ena oseba. Za operativne gasilce je bil organiziran tečaj za višjega gasilca in druga izobraževanja za operativne gasilce. Starejše gasilke so opravile nekaj vaj in se udeležile gasilskega tekmovanja v Celju, kjer so osvojile 16. mesto.

Za leto 2022 so si v delovni plan spet zadali veliko nalog: nabava gasilskega kombija, zbiranje starega železa, organizacija prvomajskega pohoda na Gomilo, 4. junija svečani prevzem novega kombija GV1 in organizacija dneva gasilca GZ Sveti Tomaž ter priprava gasilske veselice z ansamblom Murni, organizacija srečanja s pobratenim gasilskim društvom Šmartno ob Paki, obnova in pleskanje fasade gasilskega doma, izobraževanje članov in priprava desetin na tekmovanja, izvedba gasilskih tekmovanj in izvedba kostanjevega piknika za vse člane.

Na koncu občnega zbora je bila podelitev priznanj in napredovanj ter beseda gostov. Tu so zbrane pozdravili in nagovorili: Mirko Cvetko župan občine Sveti Tomaž, Mirko Lovrec predsednik GZ Sv. Tomaž, Albin Belšak poveljnik GZ Sv. Tomaž in predstavniki drugih društev. Za 70. letnico članstva v gasilskem društvu sta priznanje in značko dobila ustanovna člana društva Matilda Rajtar in Franc Plohl. Po končanem občnem zboru je bila pogostitev članov in zabava s triom Haloški črički.
Več v Kultura in izobraževanje