Obisk regijskega EKO koordinatorja v vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona

V vrtcu se trudijo živeti zares zdravo in se poslužujejo tudi prehrane lokalnih in ekoloških ponudnikov. Tudi čistila in mila so ekološkega izvora.

Prlekija-on.net, sreda, 23. marec 2022 ob 18:13
Ekošola za vrtce

Ekošola za vrtce

V predšolskem obdobju se otroci z ekološkimi vsebinami najpogosteje srečujejo med sprehodi in opazovanjem narave v posameznih letnih časih. Da bi dosegli novo, okolju prijazno etiko, moramo začeti zelo zgodaj. Zato je poleg družine, vrtec najpomembnejša institucija, kjer je potrebno začeti z okoljsko vzgojo. Narava in človek sta vse od začetka zgodovine močno povezana. Otrok je po naravi zelo aktivno bitje, rad spoznava, ogleduje, raziskuje, preizkuša, sprašuje, je radoveden in vedoželjen. Tako rad spoznava tudi naravo in okolico. Otrokovo radovednost in pripravljenost spoznavati novosti in se učiti gotovo izkoristimo tudi pri celoletnih vsebinah Eko šole. Da bi bila ekološka vzgoja v vrtcih učinkovita in bi obrodila sadove, se je potrebno ekološke edukacije lotiti celostno. Prav tako je v ekološke vsebine potrebno vključiti vse profile zaposlenih in nam to prav dobro uspeva.

V petek, 18.3.2022 nas je obiskal regijski koordinator programa Ekošola za vrtce g. Dane Katalinič. Z gospodom Danetom aktivno sodelujemo že desetletje. Njegove besede pobožajo: »Vaš vrtec je skozi zgodovino odigral pomembno vlogo. Prepoznaven je po izvirnosti, izvedbenih kreativnostih ekoloških vsebin, unikatih -Jurmelada, Jurkosok, privzgajanju vrednot in odnosa do okolja, ohranjanju tradicije - tradicionalna trgatev, zeliščne in cvetlične gredice... Prepoznavnost Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona je gotovo temelj, bogastvo, katerega spoštujejo mlade generacije staršev in zaposlenih, ki prihajajo. Iz drobnih kamenčkov ustvarjate skupno sliko, krasen mozaik... V slovenskem merilu ste gotovo v ospredju glede ekoloških vsebin, katere živite. Ohranjajte to tradicijo zase in vse tiste rodove, ki še prihajajo.«

V vrtcu se trudimo živeti zares zdravo in se poslužujemo tudi prehrane lokalnih in ekoloških ponudnikov. Tudi čistila in mila so ekološkega izvora.

Eko kotički so stalnica našega vrtca. Otroci jih sproti dopolnjujejo, z materiali rokujejo, preizkušajo, tipajo, okušajo. Naša stalnica so tudi eko dogodki. Starše o le teh informiramo preko spletne strani vrtca E- asistenta, oglasnih desk, lokalnega časopisa Prepih...

Vrtec kot celota je tudi tokrat odlično opravil svojo nalogo, saj je ekološko vzgojo zastavil celostno in je vpeta v vsak vidik predšolske vzgoje. Vodstvo vrtca, strokovni delavci in tehnično osebje s skupnimi močmi poskrbimo, da otroci med obiskovanjem vrtca rastejo v skladu z ekološkimi vrednotami, na katerih bodo kasneje lahko gradili. Otroke želimo z dobro popotnico pripeljati na pot k ekološko ozaveščenim odraslim.

V prihodnje imamo še marsikatero presenečenje s področja ekologije, ki pa naj zaenkrat ostane še skrivnost.
Gospodu Danetu Kataliniču se zahvaljujemo za strokovno in korektno opravljen pregled izpolnjevanja pogojev Ekošole. Zahvala za vse deljene izkušnje in znanja iz prakse.

Zapisala: Irena Domanjko Seršen, dipl. vzg.

Spoštovani kolega, Dane Katalinič.

V svojem imenu in imenu strokovnih delavk Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona se ti zahvaljujem za naše skupno popotovanje po vsebinah okoljske vzgoje in ekologije, za skupno ustvarjanje, izvedene vsebinske sklope in projekte, ki se kažejo v izdanem priročniku Igrive kapljice, v naravoslovni mizi, ki je namenjena eksperimentiranju in izdelavi herbarijev in jo je vrtec, pod tvojim strokovnim vodenjem, vpeljal v vsakodnevno pedagoško prakso okoljskega ozaveščanja otrok našega vrtca. Hvala, da si znal strokovne delavke vrtca strokovno navdihovati, jim pomagati iskati priložnosti v naravni učilnici v bližnji okolici vrtca, izvedel zanimive delavnice za otroke, starše in strokovne delavke ter bil pedagog z veliko začetnico.

Spoštovani kolega Dane, HVALA in vse dobro tudi v prihodnje.

Ravnateljica vrtca
mag. Breda ForjaničVeč v Kultura in izobraževanje