Renata Škrget prejemnica srebrnega znaka na področju zdravstvene nege in babištva

Podelili so srebrne znake in priznanja na področju zdravstvene nege in babištva. Med prejemniki srebrnega znaka je tudi Renata Škrget, pomočnica direktorja za zdravstveno nego v ZD Ljutomer.

Prlekija-on.net, sreda, 1. junij 2022 ob 09:11
Med prejemniki srebrnega znaka tudi Renata Škrget, pomočnica direktorja za zdravstveno nego v ZD Ljutomer

Med prejemniki srebrnega znaka tudi Renata Škrget, pomočnica direktorja za zdravstveno nego v ZD Ljutomer

Strokovno društvo medicinskih sester, babic, zdravstvenih tehnikov in bolničarjev Pomurja je podelilo srebrne znake in priznanja za pomembne prispevke in dosežke na področju zdravstvene in babiške nege. Med prejemniki srebrnega znaka je tudi Renata Škrget, magistrica zdravstveno-socialnega managementa, ki je zaposlena v Zdravstvenem domu Ljutomer, kot pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege in vodja patronažne službe.

Priznanje si je prislužila z aktivnim sodelovanjem pri različnih projektih na področju preventivne dejavnosti in zdravstveno vzgojnega dela tako v samem zavodu, kot tudi v širši lokalni skupnosti. S svojim delovanjem, sposobnostjo in strokovnostjo je pustila močan pečat na kakovostni in učinkoviti organizaciji dela v zavodu.

Aktivno je vključena v delovanje SDMSBZT Pomurja kot članica IO. Je predavateljica na različnih dogodkih, ki jih organizira društvo, delavnicah, znanstvenih konferencah in simpozijih, ter avtorica člankov v različnih strokovnih publikacijah. Že drugi mandat je tudi članica IO Sekcije patronažnih MS in ZT pri Zbornici Zvezi. Prav tako je v času epidemije Covid 19 uspešno delovala v delovni skupini koordinatorjev za področje ZNO v socialnovarstvenih zavodih.

Z zdravstveno vzgojnim delovanjem, z zdravstveno vzgojnimi predavanji in usposabljanji ter preventivnimi akcijami v sodelovanju z raznimi društvi in drugimi institucijami je bistveno prispevala k zagotavljanju kakovosti zdravstvene nege na primarni ravni in v lokalni skupnosti. Ves čas tudi deluje na ozaveščanju uporabnikov zdravstvenega sistema za večje vključevanje v preventivne programe in skrb za lastno zdravje, preko sodelovanja v radijskih oddajah, predavanjih in delavnicah v lokalni skupnosti, članki v reviji občine Ljutomer "Občinske novičke" in v časopisu Vestnik.

Z lastnimi idejami in spodbudo pomembno prispeva k marsikateremu napredku v aktivnostih zdravstvene nege na primarni ravni zdravstvene dejavnosti.Več v Kultura in izobraževanje