Na novo urejena gramoznica vključena v turistično ponudbo Parka doživetij Križevci

Izvedla se je terasasta brežina na severozahodnem delu gramoznice, namestile so se štiri manjše pontonske ploščadi - površine 6,5m2 in ena večja pontonska ploščad površine 45 m2, uredila se je potka in postavilo 15 klopi, stopnice na urejenih brežinah, postavili koši za smeti...

Prlekija-on.net, ponedeljek, 29. avgust 2022 ob 15:33
Novinarska konferenca

Novinarska konferenca

Občina Križevci je v turistične namene uredila gramoznico za gostiščem Zorko v Borecih. S projektnimi partnerji - Športnim društvom Križevci in gostilno Zorko, so se julija 2020 prijavili na 5. javni poziv LAS Prlekija, in bili uspešni.

Po prejemu sklepa LAS Prlekija, oktobra 2020, da so bili prijavitelji uspešni z vlogo, je občina Križevci preko portala javnih naročil, maja 2021 izvedla javno naročilo za izvedbo gradbenih del, na tako imenovani kamešnici.

V sklopu investicije, za katero je projektno dokumentacijo izdelalo podjetje Kubico domino arhitekti d.o.o., se je izvedla terasasta brežina na severozahodnem delu gramoznice, namestile so se štiri manjše pontonske ploščadi - površine 6,5m2 in ena večja pontonska ploščad površine 45 m2, uredila se je potka in postavilo 15 klopi, stopnice na urejenih brežinah, postavili koši za smeti... Občina je uredila tudi dostopno pot do gramoznice. Gradbena dela je izvajala gospodarska družba GMW d.o.o. iz Turjancev, nadzor nad investicijo pa AKENING d.o.o. iz Borecev. Končna vrednost izvedenih del je znašala 166.832,19 EUR z DDV. Projektni partnerji iz naslova sofinanciranja pričakujejo 50.000 EUR, kar je tudi maksimalen znesek, ki ga iz tega naslova lahko prejmejo. Investicija je sofinancirana s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Športno društvo Križevci je v sklopu operacije izdelalo zloženko in pripravilo program trženja in upravljanja vsebine parka, v sklopu projekta je bila kupljena oprema za piknik - plinski žar, vrtne garniture - kompleti miz in klopi.

Gostilna Zorko kot zasebni partner v projektu je posnela film, ki prikazuje turistične produkte Križevcev, s poudarkom na kamešnici, izdelana je bila obora za konje kasače na južni strani kamešnice.

Vzporedno se je na gramoznici izvajala operacija Kaj nas uči Mura. Uredili so se ekoremediacijski ukrepi (čistilni otoki, vrbov poplet, mokrišče), odstranilo se je neprimerno zarastje, obrezalo drevje.

Prijeten kotiček omogoča občanom in turistom aktivno preživljanje prostega časa, saj je lokacija zanimiva za sprehajalce, tiste, ki želijo posedeti v neokrnjeni zeleni naravi ob vodi, pa tudi za ribiče.

Skozi zgodbo parka doživetij, kot motoričnega parka s številnimi elementi za rekreacijo v naravi, se je zgodba s tako imenovano kamešnico le še nadgradila in razširila.

Občina Križevci vabi občane in turiste, da si novo pridobitev po bližje ogledajo in prepoznajo dodano vrednost za kraj. Obisk v občini pa nadaljujejo še z ogledom Parka doživetij, Spominske sobe dr. Matije Slaviča, Gajševskega jezera in obiska katerega izmed lokalov v križevski občini, kjer vas bodo razvajali z odlično prleško kulinariko.

Park doživetij Križevci

Park doživetij Križevci že privablja številne obiskovalce
Več v Gospodarstvo