Regionalna cesta skozi naselje bo urejena predvidoma do konca meseca

Trenutno je del ceste že asfaltiran, del se še ureja, promet pa skozi naselje poteka izmenično enosmerno s pomično zaporo.

Prlekija-on.net, četrtek, 15. september 2022 ob 10:25
Rekonstrukcija ceste skozi Sveti Tomaž

Rekonstrukcija ceste skozi Sveti Tomaž

V zadnjih mesecih se ureja rekonstrukcija regionalne ceste R3-713/4910 Ljutomer-Savci-Ptuj od km 11,150 do km 12,090 skozi naselje Sveti Tomaž. Dela izvaja CP Ptuj d.d. s partnerjem Komunalnim podjetjem Ormož d.o.o, pogodbeno vrednost gradbenih del v višini 1.145.496,58 evrov pa financirata Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) v vrednosti 961.958,05 evrov in Občina Sv. Tomaž v višini 183.538,53 evrov.

V sklopu pogodbenih del je predvidena obnova in razširitev vozišča na odseku dolžine 940 m (od km 11,150 do km 12,090), gradnja pločnikov, ureditev avtobusnega postajališča, ureditev individualnih priključkov in priključkov lokalnih poti, ureditev odvodnjavanja, cestne razsvetljave, zaščita in prestavitev komunalnih vodov ter ureditev prometne opreme in signalizacije.

Trenutno je del ceste že asfaltiran, del se še ureja, promet pa skozi naselje poteka izmenično enosmerno s pomično zaporo. S spletne strani DRSI je razvidno, da bo promet tako potekal do 30. 9. 2022. Rok za dokončanje del je sicer oktober 2022.

Rekonstrukcija ceste skozi Sveti Tomaž

Ureja se regionalna cesta skozi naselje Sveti Tomaž

Več v Gospodarstvo