V Prlekiji zaživel nov lokalni sistem izposoje e-koles »Prleški bicikl«

Sistem uporabnikom omogoča, da si po ugodni ceni na izbrani postaji v Ljutomeru, Veržeju ali Banovcih izposodijo kolo ter ga vrnejo na isto ali drugo postajo.

Prlekija-on.net, ponedeljek, 19. september 2022 ob 13:19
Prleški bicikl

Prleški bicikl

V LAS Prlekija so v okviru projekta Kolesarska veriga na podeželju vzpostavili avtomatiziran sistem izposoje navadnih in električnih koles »Prleški bicikl«. Ta uporabnikom omogoča, da si po ugodni ceni na izbrani postaji v Ljutomeru, Veržeju ali Banovcih izposodijo kolo ter ga vrnejo na isto ali drugo postajo. Skupaj z LAS Goričko 2020 in LAS pri dobrih ljudeh 2020 preko obstoječega sistema »Soboški biciklin« načrtujejo povezovanje v regijski sistem »Pomurje bike«, ki bo uporabnikom omogočala izposojo in vračilo koles v devetih pomurskih občinah, na 19 postajah. Na dogodku v Banovcih so predstavili različne sisteme izposoje koles, vrste e-koles in z njimi povezane zaposlitvene priložnosti ter sodobno invalidsko opremo na električni pogon.

Tri lokalne akcijske skupine LAS Prlekija, LAS Goričko 2020 in LAS Pri dobrih ljudeh 2020 so v Banovcih predstavile nov sistem izposoje navadnih in električnih koles. Medtem, ko so v LAS Goričko 2020 že delujoč sistem »Soboški biciklin« nadgradili z novimi dodatnimi postajami, pa so v Prlekiji vzpostavili čisto nov sistem, ki so ga poimenovali »Prleški bicikl«. Uporabniki si bodo lahko na eni izmed štirih postaj - na dveh v Ljutomeru (na Glavnem trgu in pred dvorano ŠIC), pri TIC Veržej in pri Termah Banovci - lahko izposodili kolo po ugodni ceni. Uporabnik bo za najem navadnega ali električnega kolesa plačal 5 eur za dnevni oz. 15 eur za letni najem. Pred tem se bo moral registrirati, kar je možno storiti na dva načina. Prvi je preko aplikacije za pametne telefone MOBILN.SI, drugi pa, da se uporabnik oglasi osebno na sedežu TIC Ljutomer oz. TIC Veržej, kjer ob registraciji dobi kartico in nato na izbrani postaji prevzame kolo ter ga odda na isti ali na kateri izmed drugih postaj. Vse podrobnosti izveste na spletni strani www.prleski-bicikl.si.

V regijski sistem izposoje koles bo vključenih devet občin

Novo vzpostavljeni sistem Prleški bicikl se bo z že obstoječim sistemom »Soboški biciklin« združil v regijski sistem »Pomurje bike«. Tako bo v pomurski regijski sistem izposoje koles vključenih devet občin: Ljutomer, Veržej, Murska Sobota, Puconci, Moravske Toplice, Tišina, Beltinci, Turnišče in Velika Polana, v katerih je trenutno postavljenih skupno devetnajst postaj.

V projekt, ki je bil odobren na 5. javnem pozivu sodelovanja LAS, je povezanih enajst lokalnih akcijskih skupin (LAS), vodilni partner projekta je LAS Gorenjska košarica. Skupno je v projekt povezanih 23 občin med severno in južno mejo države. Namen projekta je prispevati k povečani privlačnosti okolij z vzpostavljenim sistemom souporabe koles. Zaradi povezovanja manjših sistemov z že obstoječimi se bo dostopnost znotraj in med območji bistveno izboljšala. Povečala se bo tudi dostopnost do kulturnih in naravnih znamenitosti ter nasploh kakovost bivanja ter možnosti za delo.

Celotna vrednost projekta vseh LAS znaša preko 1.6 mio eur, od tega vrednost projekta LAS Prlekija znaša skoraj 140 tisoč EUR, vrednost sofinanciranja pa 100 tisoč EUR, ki se črpa iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD - izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Prleški bicikl

Na dogodku v Banovcih so poleg predstavitve različnih sistemov izposoje koles, predstavili tudi različne vrste e-koles in z njimi povezane zaposlitvene priložnosti ter sodobno invalidsko opremo na električni pogon.

Niko Miholič, predsednik LAS Prlekija, je ob tem povedal: »Vzpostavitev novega sistema avtomatizirane izposoje koles pomeni pomembno pridobitev za razvoj in popularizacijo kolesarskega turizma v Prlekiji in širše. Zaradi povezovanja manjših lokalnih sistemov z že obstoječimi se bo dostopnost znotraj in med območji bistveno izboljšala. Projekt krepi razvoj dnevnega, rekreativnega in turističnega kolesarstva, zato pričakujemo, da bo imelo pozitivne učinke na gospodarstvo (predvsem turizem), na prepoznavnost in privlačnost območja, povezanost vseh deležnikov in trajnostno upravljanje z naravnimi in kulturnimi resursi v Pomurju. Cenovna dostopnost v primerjavi z avtomobilskim prometom bo povečala mobilnost in dostopnost do območij tudi ranljivejšim skupinam na okolju trajen način

»Občina Ljutomer že vrsto let sledi smernicam trajnostne mobilnosti, kjer so hoja, kolesarjenje in uporaba javnega potniškega prometa prioriteta. Smo vključeni v različne projekte s tega področja, sodelujemo tudi novi pri novi kolesarski poti Slovenia Green Wellness Route (16-dnevni načrt poti, ki kolesarje vodi po slovenskih zdraviliščih) in smo nosilci bronastega znaka Slovenia Green Destination, saj dolgoročno želimo vzpostaviti ponudbo trajnostnega zelenega turizma in v zavesti ciljnih skupin obiskovalcev postati pozicionirana kot zelena, ekološko ozaveščena destinacija za sprostitev ter aktivni oddih. Prav zato smo se z veseljem pridružili tudi projektu Kolesarska veriga na podeželju, saj želimo, da se našega Prleškega bicikla v čim večjem številu poslužujejo tako turisti, kot tudi občani. Projekt je primer dobre prakse združevanja in sodelovanja več lokalnih skupnosti ter drugih deležnikov tako na področju zelenega trajnostnega turizma kot trajnostne mobilnosti. Zato vsem sodelujočim v projektu iskrena hvala,« je ob tem povedala županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba.

Slavko Petovar, župan Občine Veržej pa je ob tem dodal: »Občina Veržej si je že pred leti postavila cilje za razvoj trajnosti in trajnostnega turizma, zato dajemo zadnje obdobje veliko prednost pohodniškemu in kolesarskemu turizmu. V preteklosti so nekatere investicije že potekale v tej smeri, ki jih sedaj nadaljujemo in nadgrajujemo z možnostjo izposoje električnih koles, tokrat v okviru projekta Kolesarska veriga na podeželju. Za nas kot občino je to velika pridobitev, s katero bomo okrepili povezovanje, tako znotraj občine z Banovci, širše pa z Ljutomerom. Znotraj istega sistema se bomo povezali tudi z drugimi lokalnimi sistemi po Pomurju in po Sloveniji. Pričakujemo, da se bodo v prihodnosti postavljala nova kolesarska postajališča v Veržeju in znotraj Prlekije po drugih občinah, s katerimi bomo navezali stike za nova sodelovanjaVeč v Gospodarstvo