Iz zabojnikov lezejo črvi

Ločeno zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada velja od 1. julija

Dejan Razlag, sreda, 24. avgust 2011 ob 11:5411
Črvi na zabojniku

Črvi na zabojniku

Po vsej Sloveniji je od 1. julija 2011 dalje začela veljati uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom in s tem obvezno ločeno zbiranje in prevzemanje le-teh.

Biološki odpadki morajo biti za predajo pripravljeni v zabojniku za odpadke rjave barve, ki ga mora zagotoviti povzročitelj. Uredba pri tem omogoča izbiro občanom med kompostiranjem v hišnem kompostniku ali prepuščanjem teh odpadkov izvajalcu zbiranja in prevoza odpadkov, ki mora zagotoviti zbiranje takih odpadkov v zabojnikih in pranje zabojnikov.

Ti rjavi zabojniki pa niso le mesto za odpadke iz naših gospodinjstev, ampak so precej pogosto, še zlasti v teh vročih dneh, tudi dom malim belim črvom razkrojevalcem. Ti črvi so sicer v naravi zelo pomemben člen, a se ti črvi zelo pogosto zaredijo v teh zabojnikih, kar povzroča smrad po celotnem mestu. Tudi Ljutomer ni izjema, kar lahko preverite na fotografijah.

KSP Ljutomer, ki pri nas skrbi za odvoz teh odpadkov, biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad zbirajo v poletnih mesecih na celotnem območju občine Križevci ob ponedeljkih, na celotnem območju občine Ljutomer ob torkih in na celotnem območju občin Veržej in Razkrižje ob petkih.

Rešitev biorazgradljive vrečke?
Za zbiranje in odlaganje organskih odpadkov so na trgu na voljo tudi biorazgradljive vrečke, ki so edine primerne vrečke za odlaganje bioloških odpadkov. Biološko razgradljive vrečke so izdelane iz koruze in krompirja oz. iz drugega biološko razgradljivega materiala. To pomeni, da se vrečka v celoti biološko razgradi v približno 40 dneh (odvisno od proizvajalca) po tem, ko jo odvržemo na kompostnik ali zabojnik. Ampak po pričanju občanov tudi te vrečke niso tako učinkovite, če v njih odložite kakšne bolj sočne bio odpadke, ki hitro spustijo vodo.

Pa v zabojnike odlagamo res samo primerne odpadke?
Na spletni strani KSP Ljutomer (kot tudi na samih zabojnikih) najdete seznam odpadkov, ki so primerni za kompostiranje in seznam odpadkov, ki v rjavi zabojnik ne sodijo.

Primerni odpadki za kompostiranje:
- kuhinjski odpadki (zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, jajčne lupine, kavna usedlina, filter vrečke, pokvarjeni prehrambeni izdelki, kuhani ostanki hrane, papirnati robčki, brisače in papirnate vrečke, itd.)
- vrtni odpadki (trava, listje, stara zemlja lončnic, rože, plevel, gnilo sadje, stelja malih rastlinojedih živali, lesni pepel, itd.).

Neprimerni odpadki za kompostiranje:
- tekočine in tekoča hrana, steklo, kovine, keramika, maščobe, ostanki tekstila, večje kosti, vsebina vrečk za sesalce, zdravila, oblanci in žagovina obdelanega lesa, mačji in pasji iztrebki, plenice, itd.

Odlaganje BIO odpadkov v zabojnike:
Biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad ni dovoljeno odlagati v zabojnike skupaj oz. v plastičnih vrečkah, razen v posebnih vrečkah, ki so biološko razgradljive in se jih da kupiti v bolje založenih trgovinah.


Več v Narava