Sprejet je ukrep draginjski otroški dodatek. Objavljeni so tudi zneski, ki jih prejmejo upravičenci.

Vlog ne bo potrebno oddajati, izplačilo bo avtomatično. Draginjski dodatek se ne bo upošteval pri pravicah iz javnih sredstev, dohodnini in ne bo predmet izvršb.

Prlekija-on.net, ponedeljek, 26. september 2022 ob 12:01
Družine bodo prejele draginjski otroški dodatek

Družine bodo prejele draginjski otroški dodatek

Sprejet je ukrep, ki bo v času draginje v pomoč družinam, upravičenim do otroškega dodatka: v novembru in decembru 2022 ter januarju 2023 bodo le-te avtomatično prejele draginjski dodatek za vsakega otroka.

Zakon upošteva, da se družine z nizkimi dohodki težje soočajo z draginjo kot tiste z višjimi, je ob tem dejal državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Dan Juvan in dodal, da gre za več kot 353.000 otrok.

Do draginjskega dodatka v višini otroškega dodatka za prvega otroka bodo upravičene družine glede na dohodkovni razred. Dodatek bo družina prejela za vse otroke v družini. V kolikor je torej družina umeščena v prvi dohodkovni razred in ima tri otroke, bo prejela draginjski dodatek v višini 368,37 evrov, torej trikrat po 122,79 evrov.

Družine bodo prejele draginjski otroški dodatek

Na ministrstvu pripravili nov ukrep: Draginjski otroški dodatek


Za upravičenost do draginjskega dodatka bo družina morala imeti veljavno odločbo za otroški dodatek za oktober/november/december. Ker se otroški dodatek izplačuje za nazaj, to pomeni izplačilo v novembru/decembru/januarju. Draginjski dodatek bo družina prejemala tri mesece (november/december/januar) poleg otroškega dodatka oziroma krajše obdobje, če bodo do otroškega dodatka upravičeni za krajše obdobje, npr. če se bo otrok rodil decembra in bo do otroškega dodatka upravičen od decembra dalje, bo upravičen do draginjskega dodatka samo za december.

Do draginjskega dodatka bodo upravičene tudi rejniške družine.

Vlog ne bo potrebno oddajati, izplačilo bo avtomatično. Draginjski dodatek se ne bo upošteval pri pravicah iz javnih sredstev, dohodnini in ne bo predmet izvršb.

Finančne posledice ukrepa znašajo 63 milijonov.

Dodatek za družine
Dodatek za družine, vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti


Več v Slovenija