Zakaj državna cesta ni bila urejena vse do Vidanovcev, kot je bilo predvideno?

Predvideno je bilo, da se bo cesta uredila od približno konca naselja Ljutomer čez naselje Spodnji Kamenščak do začetka naselja Vidanovci oz. Zgornji Kamenščak. Na DRSI so nam pojasnili, zakaj se cesta ni uredila, kot je bilo načrtovano.

Prlekija-on.net, nedelja, 9. oktober 2022 ob 07:55
Zadnji del ceste ni bil urejen, kot je bilo predvideno

Zadnji del ceste ni bil urejen, kot je bilo predvideno

Konec leta 2020 smo poročali o preplastitvi vozišča R3-713 odsek 4910 Ljutomer - Savci - Ptuj od km 0,860 do km 5,465. Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) so nam takrat pojasnili, da bo v sklopu predvidenih del preplaščen in urejen cca 4,6 kilometra dolg odsek regionalne ceste R3-713/4910 Ljutomer-Savci-Ptuj od km 0,860 do km 5,465, to je približno od konca naselja Ljutomer čez naselje Spodnji Kamenščak do začetka naselja Vidanovci oz. Zgornji Kamenščak.

A je takrat cesta bila urejena od približno konca naselja Ljutomer čez naselje Spodnji Kamenščak, naprej do začetka naselja Vidanovci pa ne. Na DRSI smo se tako ponovno obrnili z vprašanji, ali je pri tem prišlo do kakšnih sprememb oz. zakaj ni bila ta cesta urejena do naselja Vidanovci in če je rekonstrukcija tega dela predvidena v prihodnosti in kdaj.

Cesta se bo obnovila od konca naselja Ljutomer čez naselje Spodnji Kamenščak do začetka naselja Vidanovci oz. Zgornji Kamenščak

Obnovila se bo državna cesta skozi Spodnji in Zgornji Kamenščak do Vidanovcev


Za nadaljevanje preplastitve bodo pripravili nov izvedbeni načrt in razpis za izbor izvajalca

Iz DRSI so nam odgovorili, da je zaradi zagotavljanja predvidene širine ceste ob začetku del bilo ugotovljeno, da so za pridobitev višine za stabilizacijo podlage potrebne razširitve. "Te so bile pogojene z izvedbo dodatnih opornih kamnitih zložb in nasipov. Na delu trase pa se je po odstranitvi asfaltnih plasti izkazalo, da je nevezana nosilna plast slabo nosilna. Načrtovan ukrep obnove vozišča ni zadoščal, zato smo predvideli novo sanacijo vozišča. Vse to so bili razlogi za več dela v velikem obsegu, ki je močno presegel razpoložljive okvirje. Zaradi zakonske omejitve višine sredstev smo odredili skrajšanje meje obdelave preplastitve do km 4,280. Za nadaljevanje preplastitve do km 9,000 bomo pripravili nov izvedbeni načrt in razpis za izbor izvajalca," so nam še pojasnili.

V sklopu pogodbenih del bi sicer tudi na tem delu ceste bilo izvedeno: rekonstrukcija vozišča po postopku s hladno reciklažo, čiščenje in po potrebi poglabljanje obcestnih jarkov, ureditev odvodnjavanja, izvedba kamnitih zložb, dosip in utrditev bankin s kamnitim drobljencem ter ureditev horizontalne in vertikalne prometne signalizacije.

Ureditev ceste Ljutomer - Vidanovci
Zadnji odsek ceste Ljutomer - Vidanovci, ki takrat ni bil rekonstruiran, vir: DRSIVeč v Gospodarstvo