Začetek rekonstrukcije lokalne ceste z izgradnjo pločnika Bioterme - Mala Nedelja

Dela bo izvedlo Komunalno podjetje Ormož s partnerjem Cestnim podjetjem Ptuj.

Branko Košti, torek, 18. oktober 2022 ob 13:06
Rekonstrukcija lokalne ceste Bioterme - Mala Nedelja

Rekonstrukcija lokalne ceste Bioterme - Mala Nedelja

Pred dobrim tednom se je pričela, z varnostnega vidika zelo potrebna in med domačini ter gosti Bioterm težko pričakovana rekonstrukcija 870 metrov dolgega odseka ceste, ki povezuje termalno kopališče z vasjo Mala Nedelja. V skladu s pogodbo, podpisano med Občino Ljutomer kot naročnikom ter na razpisu izbranim izvajalcem, Komunalnim podjetjem Ormož kot izvajalcem, katerega partner v skupni ponudbi je Cestno podjetje Ptuj, bo izvedena razširitev cestišča na 5 metrov, urejeno odvodnjavanje z asfaltnimi muldami in meteorno kanalizacijo s pločnikom, zgrajen hodnik za pešce, javna razsvetljava, pri kapelici v Moravcih pa bo urejeno krožišče s sredinskim povoznim otokom premera 17 metrov.

Pogodbena vrednost del znaša 643.435,00 evrov, rok dokončanja del pa je 31.12 2022.Več v Gospodarstvo