S spletnim kalkulatorjem lahko izračunate, v kolikšni višini vam pripada draginjski dodatek za otroka

Dodatek bo družina prejela za vse otroke v družini, za katere je upravičena do otroškega dodatka.

Prlekija-on.net, petek, 28. oktober 2022 ob 10:59
Družine bodo prejele draginjski otroški dodatek

Družine bodo prejele draginjski otroški dodatek

Na spletnem mestu GOV.SI je zaživel spletni kalkulator za izračun draginjskega dodatka za otroke. Namen kalkulatorja je, da si družine upravičene do otroškega dodatka izračunajo, v kolikšni višini jim pripada draginjski dodatek za otroka. Slednjega je Vlada poleg energetskega dodatka sprejela s ciljem, da se v času draginje pomaga družinam upravičenim do otroškega dodatka.

Družina bo morala za upravičenost do draginjskega dodatka za otroke imeti veljavno odločbo za otroški dodatek za oktober, november in december 2022. Dodatek bo družina prejela za vse otroke v družini, za katere je upravičena do otroškega dodatka. V kolikor je torej družina umeščena v prvi dohodkovni razred in ima tri otroke, bo prejela draginjski dodatek v višini 368,37 evra, torej trikrat po 122,79 evra. Do draginjskega dodatka bodo upravičene tudi rejniške družine za otroke, stare do 18 let.

Družine bodo prejele draginjski otroški dodatek

Sprejet je ukrep draginjski otroški dodatek. Objavljeni so tudi zneski, ki jih prejmejo upravičenci.


Za upravičenost do draginjskega dodatka za otroke bo družina morala imeti veljavno odločbo za otroški dodatek za oktober/november/december. Ker se otroški dodatek izplačuje za nazaj, bo izplačilo draginjskega dodatka za otroke izvedeno v novembru in decembru 2022 ter januarju 2023, in sicer na isti dan kot otroški dodatek. Na ta dan bodo upravičene družine prejele dve ločeni nakazili, eno za otroški dodatek in eno za draginjski dodatek za otroka.

Draginjski dodatek bo družina prejemala poleg otroškega dodatka le v novembru in decembru 2022 ter januarju 2023, oziroma za krajše obdobje, če bodo do otroškega dodatka upravičena za krajše obdobje. Na primer, če se bo otrok rodil decembra in bo do otroškega dodatka upravičen od decembra dalje, bo upravičen do draginjskega dodatka samo za december, z izplačilom v januarju.

Izplačilo bo avtomatično, kar pomeni, da vloge ne bo potrebno oddajati. Draginjski dodatek se tudi ne bo upošteval pri pravicah iz javnih sredstev, dohodnini in ne bo predmet izvršb.

Spletni kalkulator je dosegljiv tukaj.Več v Slovenija