Danes prva izplačila draginjskega dodatka za otroke

Dodatek bo družina prejela za vse otroke v družini, za katere je upravičena do otroškega dodatka.

Prlekija-on.net, ponedeljek, 14. november 2022 ob 12:47
Dodatek bo družina prejela za vse otroke v družini

Dodatek bo družina prejela za vse otroke v družini

Danes bodo izvedena prva izplačila draginjskega dodatka za otroke, ki ga je Vlada sprejela s ciljem, da se v času draginje pomaga družinam upravičenim do otroškega dodatka. Dodatek bo družina prejela za vse otroke v družini, za katere je upravičena do otroškega dodatka. Družine bodo prejele dve ločeni nakazili, eno za otroški dodatek in eno za draginjski dodatek za otroka.

Družina bo morala za upravičenost do draginjskega dodatka za otroke imeti veljavno odločbo za otroški dodatek za oktober, november in december 2022. Če je družina umeščena v prvi dohodkovni razred in ima tri otroke, bo prejela draginjski dodatek v višini 368,37 evra, torej trikrat po 122,79 evra. Do draginjskega dodatka bodo upravičene tudi rejniške družine za otroke, stare do 18 let.

Draginjski dodatek bo družina prejemala tri mesece (november/december/januar) poleg otroškega dodatka oziroma krajše obdobje, če bodo do otroškega dodatka upravičeni za krajše obdobje. Na primer, če se bo otrok rodil decembra in bo do otroškega dodatka upravičen od decembra dalje, bo prejel izplačilo draginjskega dodatka samo v januarju in sicer na isti dan, kot otroški dodatek. Na ta dan bodo upravičenci prejeli dve ločeni nakazili.

S pomočjo spletnega kalkulatorja si lahko družine upravičene do otroškega dodatka izračunajo, v kolikšni višini jim pripada draginjski dodatek za otroka.

Družine bodo prejele draginjski otroški dodatek

S spletnim kalkulatorjem lahko izračunate, v kolikšni višini vam pripada draginjski dodatek za otroka

Več v Slovenija