Daniel Grabar predčasno zapušča direktorski položaj

Mandat direktorja se bo po pridobitvi soglasja ustanovitelja skrajšal in bo trajal do dne, 31. 3. 2023.

Prlekija-on.net, torek, 20. december 2022 ob 12:02
Daniel Grabar

Daniel Grabar

Na ponedeljkovi seji Sveta zavoda Splošne bolnišnice Murska Sobota so člani sveta obravnavali Poslovno poročilo in načrt sanacije z realizacijo ukrepov SB MS za obdobje 1-10 2022 ter oceno poslovanja do konca leta 2022. Potrjen je bil najem dolgoročnega kredita in postopek za izbiro notranje revizije ter načrt notranje revizije za leto 2023. Predstavljeno jim je bilo stanje na področju čakalnih dob. Prisotni so se seznanili tudi z izhodišči in časovnico priprave Strategije Splošne bolnišnice Murska Sobota za obdobje 2023-2030.

Pod zadnjo točko dnevnega reda je direktor bolnišnice prim. asist. Daniel Grabar podal predlog o skrajšanju mandata in sklenitvi sporazuma o prenehanju pogodbe o zaposlitvi na delovnem mestu direktorja Splošne bolnišnice Murska Sobota. Mandat direktorja se bo po pridobitvi soglasja ustanovitelja skrajšal in bo trajal do dne, 31. 3. 2023. Svet zavoda bo izvedel postopek razpisa za izbiro novega direktorja, dosedanji direktor pa se bo po preteku predlaganega datuma vrnil na strokovno delovno mesto.

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Grabar verjame, da bodo trenutne finančne težave uspešno rešene
Več v Gospodarstvo