Okoliške prebivalce motijo emisije iz bioplinarne, občina sklicala sestanek

Na sestanku so bili dogovorjeni nekateri ukrepi ter časovnica. Ukrepi se bodo redno spremljali.

Prlekija-on.net, torek, 31. januar 2023 ob 18:48
Bioplinarna (simbolična fotografija)

Bioplinarna (simbolična fotografija)

V zadnjih nekaj mesecih so se večkrat pojavili očitki o emisijah, ki prihajajo iz Bioplinarne Ormož, ki so jih občani zaznali v več okoliških naseljih, na župana Občine Ormož Danijela Vrbnjaka pa je bila naslovljena tudi civilna pobuda. Glede navedene problematike je zato Občinska uprava Občine Ormož podala obvestilo občanom in vsej zainteresirani javnosti.

V zvezi z razjasnitvijo stanja je Občina Ormož sklicala skupni sestanek, 20. januarja, ki so se ga poleg vodstva in predstavnikov Občine Ormož udeležili lastnik in direktor bioplinarne Ormož, predstavnik civilne iniciative in predstavnik liste GPS.

V nadaljevanju so opisane bistvene točke oz. dogovorjeni ukrepi.

Bioplinarno trenutno ugašajo par ur dnevno

Kot navajajo, je s strani direktorija Biplinarne bilo rečeno, da je bila po spremembi lastništva Bioplinarna Ormož temeljito obnovljena, pri proizvodnji se ne uporablja nobenih klavničnih odpadkov ali mulja, temveč se uporabljajo izključno surovine, za katere imajo izdano okoljevarstveno dovoljenje (nabor odpadkov je ožji od večine bioplinarn v okolici). Transporti surovin se ne vršijo ponoči, saj je sistem pod varnostnim nadzorom. Med surovinami, ki so jih koristili so silaža, piščančji gnoj, sirotka (do 1. 1. 2023), gnojevka je prve kakovosti. Bioplinarno trenutno ugašajo par ur dnevno. Redno se vršijo monitoringi, vršijo se inšpekcijski pregledi, nazadnje je bil opravljen v tednu pred sestankom. Kršitev ni bilo, so ob tem še navedli.

Na sestanku so bili dogovorjeni nekateri ukrepi ter časovnica in sicer, da bodo do konca meseca marca 2023 zatesnili vhodno dozirno in izhodno jamo; do konca meseca junija 2023 bodo pokrili oba končna zalogovnika z baloni; piščančji gnoj se bo pokrival s folijo, dokler je na skladišču; ko se zazna intenziven vonj, se takoj obvesti upravljalce, da se preveri v kateri fazi procesa je prišlo do emisij, lahko se tudi pride takoj pregleda s strani pristojnih oseb Občine Ormož.

Ukrepi se bodo redno spremljali po dorečeni časovnici.

Vse, kar je bilo v tej zadevi naslovljeno na Občino Ormož in občinsko inšpekcijo, je bilo skladno z zakonskimi pristojnostmi in možnostmi ažurno urejeno, so še navedli ter dodali, da si župan in občinska uprava Občine Ormož prizadevata čimbolj aktivno pomagati na način, da se vzpostavlja sodelovanje med vsemi udeleženimi stranmi, z vztrajanjem na dogovorih, ki se sprejmejo na medsebojnih sestankih in odstopom reševanja na pristojne inštitucije.