V Ljutomeru podelili priznanja in nagrade Civilne zaščite

Osrednja regijska slovesnost ob 1. marcu - dnevu civilne zaščite s podelitvijo priznanj Civilne zaščite je letos potekala v Ljutomeru.

Prlekija-on.net, petek, 3. marec 2023 ob 11:15
Osrednja regijska slovesnost ob dnevu civilne zaščite

Osrednja regijska slovesnost ob dnevu civilne zaščite

Osrednja regijska slovesnost ob 1. marcu - dnevu civilne zaščite s podelitvijo priznanj Civilne zaščite se je odvila v četrtek, 2. marca, v Domu kulture Ljutomer. Ob tej priložnosti so bila podeljena priznanja Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč. Slavnostni govornik na prireditvi je bil Leon Behina, v.d. generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje ter član Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije. Zbrane je nagovorila tudi gostiteljica srečanja, županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba. Skupaj s poveljnikom Civilne zaščite za Pomurje mag. Martinom Smodišem so nato podelili priznanja in nagrade najzaslužnejšim posameznikom in organizacijam.

Dejanska vloga Civilne zaščite ima v vsakdanjem življenju ljudi namreč izjemen pomen. Morda se komu zdi samoumevno, da so bili, so in bodo pripadniki Civilne zaščite, ter vsi ostali reševalci na voljo vselej, ko življenje nenadoma ni utečeno, ko stvari uidejo iz tirnic umirjenega vsakdana. Ko nam narava pokaže svojo neizmerno moč, smo kot posamezniki nemočni. Četudi ostanemo nepoškodovani, velikokrat potrebujemo pomoč vrlih reševalcev - pa čeprav le prečrpajo vodo iz zalitih kleti, odrežejo polomljeno vejo, pomagajo pri čiščenju posledic neurja, zemeljskega plazu, požara, žledu, poplav, z nami spregovorijo nekaj prijaznih, toplih besed, oziroma nam podarijo le nasmeh, bližino, srčno podporo. Prisotnost in stik s srčnimi reševalci nam omogoči, da se kljub resnosti in nepredvidljivosti situacij opogumimo, da začnemo skupaj ponovno vzpostavljati normalne pogoje za življenje. Prav spodbudne, tople in prijazne besede v nas ponovno vzbudijo zaupanje v boljši jutri, ko bo ujma oz. nesreča, le še neprijeten spomin. Reševalci oskrbijo naše poškodbe, nam zagotovijo varnost in nam povrnejo samozaupanje. Brez njih pri naravnih in drugih nesrečah pač ne gre.

In prav je, da se jih vsaj enkrat na leto spomnimo, jim sežemo v roko, opazimo njihovo izjemno vlogo, jim pričaramo nasmeh in izrečemo tople besede, ter se jim za njihova nesebična, požrtvovalna dejanja in opravljeno humano delo, iskreno in srčno zahvalimo. Da izrečemo tisto, kar je v silnem hitenju ostalo morda neizrečeno - hvala. Kajti to so ljudje z veliko začetnico v trenutkih, ko človek v svoji stiski in nemoči ob sebi potrebuje zgolj človeka. Človeka z veliko začetnico. Seveda napredna tehnologija olajša delo vseh, ki so vključeni v reševanje in zaščito, a dejstvo je, da tudi za upravljanje z orodji, pripomočki in opremo potrebujemo - ljudi. In to ne kakršnekoli ljudi. Potrebujemo usposobljene, pogumne, predvsem pa srčne ljudi. In prav na včerajšnji prireditvi so jim vsi prisotni in pristojni izrekli - hvala!

Priznanja Civilne zaščite

Priznanja in nagrade Civilne zaščite se podeljujejo pripadnikom civilne zaščite, ter drugim posameznikom, skupinam, občinam, ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči, ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč. Poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije je za območje Pomurja podelil skupaj 31 priznanj civilne zaščite, od tega:

  • 7 bronastih znakov Civilne zaščite posameznikom;
  • 14 srebrnih znakov Civilne zaščite, od tega 3 srebrne znake Civilne zaščite posameznikom in 11 srebrnih znakov Civilne zaščite organizacijam;
  • 2 zlata znaka Civilne zaščite organizacijam;
  • 8 plaket Civilne zaščite, od tega 1 plaketo Civilne zaščite posamezniku in 7 plaket Civilne zaščite organizacijam.
Bronasti znak Civilne zaščite

Bronasti znak Civilne zaščite se podeljuje kot priznanje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči. prejeli so ga:

Brigita ČUFAR iz Rogašovcev
Klemen FLISAR iz Motovilcev
Marjan JURŠA iz Branoslavcev
Boštjan KRANCELBINDER iz Žepovcev
Danilo POLANIČ iz Stročje vasi
Drago SEREC iz Murske Sobote
Attila TOPLAK iz Lendave

Srebrni znak Civilne zaščite

Srebrni znak Civilne zaščite se podeljuje kot priznanje za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami, za izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine, ter varovanja okolja ob naravnih in drugih nesrečah, ter za izume in inovacije, s katerimi je bil dosežen pomemben napredek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč. Prejeli so ga:

Stanislav BRATUŠA iz Črncev
Maša GERMŠEK SENČAR iz Ljutomera
Geza GRABAR iz Tešanovcev

Plaketa Civilne zaščite

Plaketa Civilne zaščite se podeljuje kot priznanje za posebne zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah. Na državni slovesni podelitvi nagrad in priznanj Civilne zaščite, 1. marca 2023, v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju, je poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije slavnostno podelil tudi Plaketo Civilne zaščite, ki jo je prejela:

Marjeta ERDELA iz Plitvičkega Vrha

Predlagana Marjeta ERDELA se je vključila v izvajanje nalog na področju zaščite, reševanja in pomoči že leta 1975, ko se je včlanila v PGD Spodnja Ščavnica. Kot prizadevna članica gasilske organizacije je bila imenovana tudi v predsedstvo Gasilske Zveze Gornja Radgona, kjer je prevzele naloge tajnika zveze. V začetku je opravljala to funkcijo neprofesionalno, v začetku leta 1987 pa se je tudi zaposlila v GZ Gornja Radgona. Kot strokovna delavka se je vključevala v vse aktivnosti, ki jih je izvajala GZ Gornja Radgona.

Z zaposlitvijo na Občini Gornja Radgona v letu 1999, na delovno mesto strokovne sodelavke za zaščito in reševanje, se je aktivno vključila v reorganizacijo takratnega sestava Civilne zaščite v občini, s pripravo manjkajočih operativnih dokumentov na področju zaščite in reševanja. Zaupana ji je bila odgovorna naloga poveljnice CZ občine, katero je zelo uspešno, z veliko strokovnosti in vneme opravlja v času od 25.07.2001 do 19.07.2016. Od takrat naprej še vedno aktivno sodeluje v Štabu Civilne zaščite Občine Gornja Radgona, kot članica štaba. Sodelovala je pri vodenju aktivnosti in odpravi posledic ob naravnih in drugih nesrečah na območju občine, katere največje so bile suša 2001, 2003, toča 2004, poplave v letu 2005, visoke vode reke Mure in reke Ščavnice v letih 2008, 2009, 2010, 2014. Ob nastanku nove Občine Gornja Radgona in Občine Apače je vložila veliko truda za nemoteno delovanje gasilskih enot in vzpostavitev nove organiziranosti na področju zaščite in reševanja v obeh občinah.

Njeno aktivno sodelovanje z murskosoboško izpostavo Uprave RS za zaščito in reševanje na področju strokovnega dela zaščite in reševanja ter sodelovanje s Štabom Civilne zaščite za Pomurje na operativnem področju, je lahko le svetel vzgled dobrega sodelovanja služb in organov na obeh nivojih, kateri kaže na uspešnost ob dosedanjih izvedenih nalogah zaščite, reševanja in pomoči, ter ukrepanju ob naravnih in drugih nesrečah v Občini Gornja Radgona in širše v Pomurju. Vse zaupane strokovne, organizacijske in operativne naloge je kot vedno, izvedla pravočasno, strokovno in uspešno.

Iz vsega navedenega, še posebej pa za požrtvovalno in uspešno opravljeno delo na področju zaščite, reševanja in pomoči, je bila predlagana s strani Poveljnika Civilne zaščite za Pomurje za prejemnico Plakete Civilne zaščite, ki naj bo zahvala za njeno dolgoletno uspešno opravljeno delo in njen pomemben prispevek na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Srebrni znak Civilne zaščite

V letošnjem letu so bila podeljena tudi priznanja Civilne zaščite prostovoljnim gasilskim društvom, ki letos obeležujejo 100 ali več let aktivnega delovanja. Srebrni znak Civilne zaščite je bil podeljen prostovoljnim gasilskim društvom, ki letos obeležujejo 100 oz.110 let aktivnega delovanja:

Prostovoljno gasilsko društvo BODONCI - za 100 letnico delovanja
Prostovoljno gasilsko društvo ČRENŠOVCI - za 100 letnico delovanja
Prostovoljno gasilsko društvo GORNJA BISTRICA - za 100 letnico delovanja
Prostovoljno gasilsko društvo IVANCI - za 100 letnico delovanja
Prostovoljno gasilsko društvo IŽAKOVCI - za 100 letnico delovanja
Prostovoljno gasilsko društvo LIPOVCI - za 100 letnico delovanja
Prostovoljno gasilsko društvo ODRANCI - za 100 letnico delovanja
Prostovoljno gasilsko društvo SODIŠINCI - za 100 letnico delovanja
Prostovoljno gasilsko društvo TURNIŠČE - za 100 letnico delovanja
Prostovoljno gasilsko društvo VELIKA POLANA - za 100 letnico delovanja
Prostovoljno gasilsko društvo ROŽIČKI VRH-STANETINCI - za 110 letnico delovanja

Zlati znak Civilne zaščite

Zlati znak Civilne zaščite se podeljuje prostovoljnim gasilskim društvom, ki letos obeležuje 120 let aktivnega delovanja:

Prostovoljno gasilsko društvo DRAGOTINCI - za 120 letnico delovanja
Prostovoljno gasilsko društvo OKOSLAVCI - za 120 letnico delovanja

Plaketa Civilne zaščite

Plaketa Civilne zaščite je bila podeljena prostovoljnim gasilskim društvom, ki letos obeležujejo 130 oz. 150 let aktivnega delovanja:

Prostovoljno gasilsko društvo ILJAŠEVCI - za 130 letnico delovanja
Prostovoljno gasilsko društvo KOKORIČI - za 130 letnico delovanja
Prostovoljno gasilsko društvo MOTA - za 130 letnico delovanja
Prostovoljno gasilsko društvo PRISTAVA - za 130 letnico delovanja
Prostovoljno gasilsko društvo RANKOVCI - za 130 letnico delovanja
Prostovoljno gasilsko društvo STROČJA VAS - za 130 letnico delovanja
Prostovoljno gasilsko društvo LENDAVA - za 150 letnico delovanja
Več v Kultura in izobraževanje