Po volilnem občnem zboru so imeli še pustno zabavo

Članice in člani PGD Trnovci so se zbrali na volilnem občnem zboru.

Ivan Trunk, torek, 7. marec 2023 ob 11:01
Najboljše maske so nagradili

Najboljše maske so nagradili

Na pustno soboto, 18. februarja, so se po dveh letih premora članice in člani Prostovoljnega gasilskega društva Trnovci spet zbrali na volilnem občnem zboru. Na začetku je bivši predsednik Matej Belšak pozdravil zbrane nato je sledila izvolitev delovnega predsedstva, katerega je vodil Luka Lovrec. Sledilo je branje poročil: predsednika, poveljnika, blagajničarke, nadzornega odbora, vodje žena, vodje mladine in verifikacijske komisije.

Iz poročil predsednika in poveljnika je razvidno, da je leto 2022 za trnovske gasilce bilo zelo delovno: konec februarja 2022 so opravili jubilejni 70. občni zbor društva, 1. maja so organizirali tradicionalni 17. Prvomajski pohod na Gomilo, udeležili so se Florjanove maše pri Svetem Tomažu, v sredini maja pa so spet naredili akcijo zbiranja starega železa, ki jim je tudi dobro uspela. 4. junija so praznovali 70-letnico društva, opravili so prevzem novega vozila, praznovali dan gasilca in priredili veliko gasilsko veselico z ansamblom Murni, junija so se udeležili občinskega praznika občine Sveti Tomaž in septembra so organizirali izlet za vse člane društva v Lendavo na stolp Vinarium potem pa so si še ogledali Tehnični - etnološki muzej Bolehnečicih, kjer so imeli tudi društveni piknik. Čez celo leto pa je bilo tudi nekaj delovnih akcij, barvanje fasade, urejanje okolice gasilskega doma ter barvanje miz in klopi.

Operativni gasilci so v letu 2022 imeli osem intervencij, dvakrat so posredovali pri gašenju požara, petkrat so pomagali pri prvi pomoči pri oskrbi obolelih oseb in enkrat so posredovali pri odstranitvi sršenjih gnezd. Udeležili pa so se tudi skupne gasilske vaje GZ Sveti Tomaž, ki je bila v Hranjigovcih.

Letos je pri gasilcih volilno leto, zato so člani izglasovali odstop starega vodstva in izvolili novo vodstvo društva. Zamenjal se je predsednik društva, to je postal Mitja Preloga, podpredsednik pa je postal Matej Belšak. Ostali člani so še obdržali svoje funkcije en mandat in še naprej ostajajo na funkcijah: poveljnik Nejc Horvat, podpoveljnik Tomaž Rajh, blagajničarka Irena Čeh, tajnica Andreja Vurošič, predsednik nadzornega sveta Milan Rajh, vodja žena Marija Majcen, vodja mladine Robert Majcen in vodja veteranov Janez Plajnšek, zamenjalo pa se je nekaj članov v upravnem in nadzornem odboru društva.

Za leto 2023 so si za plan dela zadali spet veliko nalog: organizacija 18. Prvomajskega pohoda na Gomilo, zbiranje starega železa, obisk Florjanove maše, obnova kuhinje in pleskanje notranjih prostorov, 3. junija prireditev velike gasilske veselice z ansamblom Naveza, organizacija gasilskega tekmovanja za pionirje, člane in veterane ter še urejanje in čiščenje okolice gasilskega doma.

Na koncu občnega zbora je bila podelitev priznanj, pohval napredovanj in beseda gostov. Pri besedi gostov so zbrane pozdravili in nagovorili predstavniki sosednjih in prijateljskih PGD, predsednik pobratenega PGD Šmartno ob Paki, Aleš Meško predstavnik Policije, Albin Belšak poveljnik GZ Sv. Tomaž, Mirko Lovrec predsednik GZ Sv. Tomaž in Mirko Cvetko župan občine Sveti Tomaž.

Po končanem občnem zboru je bila pogostitev z jedačo in pijačo za zabavo in dobro voljo pa so poskrbeli člani ansambla Pivski bratje. Ker je bila pustna sobota so izbirali najlepšo masko po izboru gostov in prve tri namaskirane skupine so prejele nagrado, obiskali pa so jih tudi kurenti.Več v Družabno