Občina Ljutomer išče novega direktorja Občinske uprave

V začetku aprila je Občina objavila javni natečaj za zasedbo položajnega delovnega mesta - direktor Občinske uprave.

Prlekija-on.net, ponedeljek, 10. april 2023 ob 20:21
Občina Ljutomer išče novega direktorja Občinske uprave

Občina Ljutomer išče novega direktorja Občinske uprave

Občina Ljutomer je na svoji spletni strani objavila javni natečaj za zasedbo položajnega delovnega mesta - direktor Občinske uprave. Kot je navedeno v dokumentu, je delovno mesto direktor občinske uprave uradniško delovno mesto na položaju, pri katerem se pogoji za zasedbo delovnega mesta določijo glede na uradniški naziv sekretar.

Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, mora kandidat, ki se bo prijavil na prosto delovno mesto, izpolnjevati naslednje pogoje: imeti univerzitetno ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem (druga bolonjska stopnja) pravne, ekonomske, upravne smeri, najmanj 7 let delovnih izkušenj, znanje uradnega jezika, državljanstvo Republike Slovenije, opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv, strokovni izpit iz upravnega postopka, funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov, ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Naloge, ki se opravljajo na razpisanem delovnem mestu, so: neposredno vodenje občinske uprave, organiziranje in koordiniranje dela v občinski upravi, pomoč pri vodenju občine, vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte, samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji, koordiniranje dela oddelkov občinske uprave ter skrb za delovno disciplino, skrb za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave, zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja občine, zagotavljanje opravljanja strokovnih in drugih nalog, ki so skupne organom občinske uprave, skrb za sodelovanje z upravno enoto in drugimi organi v občini; vodenje uprave, načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje dela v upravi, načrtovanje in organiziranje informiranja javnosti, zagotavljanje dostopa do informacij javnega značaja in skrb za stike z javnostmi, načrtovanje in organiziranje medobčinskega sodelovanja, vodenje letnih razgovorov in ocena uradnikov na položaju vodij, organiziranje in izvajanje protokolarnih opravil, opravljanje drugih najzahtevnejših nalog občinske uprave po odredbi župana.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, in sicer v roku 15 dni po objavi na spletni strani Občine Ljutomer (7. april 2023) ter na Zavodu RS za zaposlovanje.

Več o natečaju najdete tukaj.Več v Gospodarstvo

Ocenjevanje Vino Slovenija 2024 je Radgonskim goricam podelilo šampiona in deset zlatih medalj

Šampion za Radgonske gorice

sreda, 24. julij 2024 ob 17:11
Kako pravilno prati različne vrste tekstila

Kako pravilno prati različne vrste tekstila

sreda, 24. julij 2024 ob 16:56