Znan je predviden datum pričetka izvedbe krožišča v Lukavcih

V Lukavcih so lani prestavili vaško kapelico, ki je bila umeščena v križišču regionalne ceste. Na tem mestu je namreč predvideno trikrako krožno križišče z zunanjim radijem 14 m in enim voznim pasom, ki se bo uredilo v sklopu rekonstrukcije ceste.

Prlekija-on.net, četrtek, 18. maj 2023 ob 18:16
Križišče se bo preuredilo v krožišče

Križišče se bo preuredilo v krožišče

Pred dnevi smo pisali napredku urejanja državne ceste na trasi med Lukavci in Ključarovci. Gre za rekonstrukcijo ceste R2-439/1303 Križevci - Žihlava od km 1+363 do km 4+045 z izgradnjo pločnika in avtobusne postaje, ki se izvaja v treh delih, in sicer skozi naselje Lukavci v dolžini 1454 metrov, med naseljema Lukavci in Ključarovci v dolžini 952 metrov in skozi naselje Ključarovci v dolžini 276 metrov. Delo izvaja gospodarska družba POMGRAD, gradbeno podjetje d.o.o. kot vodilni partner, s partnerjem Komunalo Slovenske gorice d.o.o.

V naselju Lukavci se izvaja rekonstrukcija vozišča skupaj s krožnim križiščem, pločnik levo (hodnik za pešce in kolesarska steza), pločnik levo (kolesarska steza), odvodnjavanje, uredili se bodo prepusti, uredila javna razsvetljava, vodovod, prestavila se je tudi vaška kapela. Gre za najdražji del investicije v sklopu tega projekta, ki znaša 1.976.733,46 EUR. Na cesti Križevci - Žihlava, pri Lukavcih, je zaradi del trenutno promet oviran, predvidoma naj bi tam dela trajala do 24. 12. 2023.

Obnova ceste v Lukavcih

Zaradi obnove ceste bo promet skozi naselje oviran še do konca leta


Uredilo se bo trikrako krožno križišče z zunanjim radijem 14 m in enim voznim pasom

V sklopu del, je novembra lani v Lukavcih potekala tudi prestavitev vaške kapelice, ki je bila umeščena v križišču regionalne ceste, zato so jo prestavili na drugo stran. Na tem mestu je namreč predvideno trikrako krožno križišče z zunanjim radijem 14 m in enim voznim pasom, ki se bo uredilo v sklopu rekonstrukcije ceste.

Na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) smo ob tem naslovili vprašanja, kako daleč je trenutno prenova, če se je rok dokončanja del morda kaj zamaknil ter kako je glede krožišča, kdaj bi se to naj pričelo urejati in prosili za skico krožišča, kako bo umeščeno v prostor.

Z DRSI so nam odgovorili, da "rekonstrukcija ceste R2-439, odsek 1303 Križevci - Žihlava od km 1,363 do km 4,045 v dolžini 2.682 m zajema preureditev križišč in priključkov, ureditev hodnikov za pešce in kolesarskih stez, avtobusnih postajališč, odvodnjavanja, vodnogospodarskih ureditev in prometne opreme. Predvidena je izgradnja novih in sanacija obstoječih ploščatih prepustov ter preureditev obstoječih in izgradnja novih komunalnih vodov: TK vodi, KRS, NN in SN elektro vodi, fekalna kanalizacija, cestna razsvetljava, plinovod in vodovod."

Pojasnili nam so, da dela potekajo v skladu s terminskim planom, pogodbeni rok za izvedbo del je 15.3.2024. "Izvajalec je prenovo stare voziščne konstrukcije v Lukavcih trenutno končal na lokaciji predvidenega krožnega križišča. V nadaljevanju del je predvidena sprememba prometnega režima v skladu z dovoljenjem za zaporo, zakoličba krožnega križišča in pričetek izvedbe, ki je predviden 22.5.2023," so nam še odgovorili ter posredovali skico predvidenega krožnega križišča.

Predvideno krožišče
Skica/tloris predvidenega krožišča, foto: DRSI
Prestavljanje kapelice v Lukavcih

Tako je potekala prestavitev vaške kapelice v Lukavcih

Več v Gospodarstvo