V Radence prihaja preko 250 udeležencev mednarodne konference

Radence bo v dneh med 24. in 26. majem 2023 obiskalo kar preko 250 udeležencev Mednarodne konference Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja 2023, ki traja 3 dni in letos prinaša 32 predavanj, 2 praktični delavnici in 8 predstavitev na posterjih. Vsebine bo izvedlo kar 55 predavateljev iz Slovenije in tujine (Kanada, Oman, Romunija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Kosovo).

Prlekija-on.net, torek, 23. maj 2023 ob 08:32
Mednarodna konferenca v Radencih

Mednarodna konferenca v Radencih

Pokrajinski arhiv Maribor v letu 2023 ponovno organizira mednarodno konferenco, ki se ponaša z dolgo tradicijo. Že leta 1978 je namreč v Pokrajinskem arhivu Maribor nastala pobuda po dodatnih oblikah izobraževanja, ki bi bile na eni strani namenjene arhivistom, na drugi pa vsem tistim, ki upravljajo z dokumentarnim in arhivskim gradivom pri ustvarjalcih le-tega. Prva realizacija te pobude se je zgodila že v istem letu. V sodelovanju z Arhivskim društvom Slovenije in Komisijo za varstvo arhivskega gradiva pred prevzemom je bila izvedena okrogla miza v Mariboru, ki se je je udeležilo kar 73 udeležencev.

V naslednjih letih je okrogla miza prerasla v posvetovanje, ki je redno obravnavalo aktualne teme arhivske teorije in prakse ter združevalo domače in tuje strokovnjake. Od leta 1981 je posvetovanje potekalo v hotelu Radin v Radencih, od leta 2002 kot mednarodna konferenca z naslovom Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja.

Arhivska srečanja v Radencih so tako nosilec prenosa znanj in izkušenj, središče pobud za implementacijo novih rešitev v arhivistiki in predstavljajo pomembno stičišče za vse, ki so tako ali drugače povezani z upravljanjem dokumentarnega in arhivskega gradiva.

V 45 letih obravnavanja strokovnih vprašanj so se premikali od problematike arhiviranja gradiva na klasičnih nosilcih do mikrofilmov in digitiziranega ter digitalnega gradiva. Papir, kot nosilec informacij, sicer še vedno ostaja stalnica obravnave, razvoj pa prinaša nova arhivska strokovna vprašanja. Razvojni izzivi se ne nanašajo le na spremembe nosilcev informacij in z njimi povezanega načina dela, temveč pomenijo tudi pridobivanje novih znanj in kompetenc, ki nekoč v arhivih niso bili nujni.

Preko 250 udeležencev konference

Radence bo v dneh med 24. in 26. majem 2023 obiskalo kar preko 250 udeležencev konference, ki traja 3 dni in letos prinaša 32 predavanj, 2 praktični delavnici in 8 predstavitev na posterjih. Vsebine bo izvedlo kar 55 predavateljev iz Slovenije in tujine (Kanada, Oman, Romunija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Kosovo).

Vsakoleten nabor predavanj, raznovrstnih profilov predavateljev in praktičnih delavnic ponuja vpogled v stanje arhivske stroke doma in v tujini, omogoča komunikacijo med stanovskimi kolegi, izmenjavo izkušenj, idej in praks. Zelo pomemben je tudi stik z zaposlenimi pri ustvarjalcih arhivskega gradiva, ki na konferenci navežejo neposreden stik z arhivisti pristojnih arhivov in tudi neformalno razrešijo vprašanja, ki se jim porajajo.

Kakovost in tradicija sta temelja, na katerih gradijo nove izvedbe konferenc, in ponosni so, da je letos njihov trud prepoznala tudi najvišja mednarodna arhivska organizacija - Mednarodni arhivski svet. Mednarodni arhivski svet je nevladna organizacija, ki promovira mednarodno sodelovanje arhivov in arhivistov že od leta 1948. Združuje arhivske institucije in posameznike vsega sveta z namenom zagotavljati dobro upravljanje z arhivskim gradivom in fizično zaščito pisne dediščine, pripravo standardov, kakor tudi vzpodbujanje dialoga, izmenjave in posredovanja znanja in izkušenj med državami. Združuje več kot 2000 članov iz 161 držav, njegovo delo pa je tesno povezano z medvladnimi telesi, kot sta UNESCO in Evropski svet.

"Častno pokroviteljstvo Mednarodnega arhivskega sveta, to visoko priznanje našemu delu, nam daje še večji zagon in obvezo, da bomo tudi v prihodnje zagotavljali kvalitetne vsebine in poskrbeli, da bo arhivska stroka v Sloveniji vedno v koraku z novimi standardi in trendi.
Zahvala ob izvedbi konference gre v prvi vrsti kolektivu Pokrajinskega arhiva Maribor, ki v pripravo konference vloži resnično ogromno truda in znanja, našima generalnima pokroviteljema, podjetjema Mikrografija d.o.o. in Trevis d.o.o., ki vsako leto prepoznata pomembnost konference, visokošolski ustanovi Alma Mater Europaea, ki v konferenci vidi izobraževalni potencial, ter Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, ki vsako leto odobri izvedbo konference. Za dobro počutje in gostoljubje pa gre zahvala Zdravilišču Radenci ter podjetju Radenska d.o.o.
," ob tem sporočajo.Več v Kultura in izobraževanje