To so občine, ki bodo prejele povračilo stroškov intervencij ob nedavnem neurju na severovzhodu

Na podlagi zahtevkov prizadetih občin bo Ministrstvo za obrambo, in sicer Uprava RS za zaščito in reševanje izplačala povračilo stroškov intervencije, ki jih izkažejo z verodostojnimi listinami, vendar ne več, kot je ocenjena vrednost za posamezno lokalno skupnost.

Prlekija-on.net, četrtek, 25. maj 2023 ob 15:09
Neurje je najbolj prizadelo severovzhod države

Neurje je najbolj prizadelo severovzhod države

V naravni nesreči večjega obsega v severovzhodni Sloveniji v času od 16. do 23. maja 2023 je bilo prizadetih več občin, ki pa so izčrpale sredstva občinskih proračunov, namenjenih za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, skladno z določili Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Vlada se je na seji odločila, da se upravičeni stroški intervencij povrnejo občinam (seznam spodaj) ter da v ta namen Ministrstvu za obrambo, in sicer Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje iz proračunske rezerve zagotovijo sredstva v višini 1.779.061 evrov za pokritje navedenih intervencijskih stroškov. Na podlagi zahtevkov prizadetih občin bo Ministrstvo za obrambo, in sicer Uprava RS za zaščito in reševanje izplačala povračilo stroškov intervencije, ki jih izkažejo z verodostojnimi listinami, vendar ne več, kot je ocenjena vrednost za posamezno lokalno skupnost v spodnji prilogi.

Poplave v Prlekiji

Dež povzroča številne preglavice: poplavljene ceste in kleti, plazovi ogrožajo hiše...


Pripravili zbirno preglednico ocenjenih intervencijskih stroškov

Zaradi obilnega deževja z dolgotrajnejšimi nalivi v času od 16. do 23. maja 2023, ki so povzročili plazenje tal ter poplavljanje vodotokov na območjih vzhodne Štajerske, Podravja, Pomurja, Dolenjske in Posavja, so bile več dni, za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ter drugo podporo, aktivirane enote in službe Civilne zaščite iz občinskih, regionalnih in državnih pristojnosti, vključno z materialnimi sredstvi. Zaščita je obsegala organizacijske, tehnične in druge ukrepe ter uporabo tehničnih in drugih sredstev za neposredno osebno in skupinsko zaščito ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred posledicami naravne nesreče. Več sto sproženih plazov tal je ogrozilo infrastrukturo, stanovanjske in druge objekte, degradiralo kmetijske in druge površine. Pomoč je obsegala ukrepe in storitve strokovnjakov, reševalnih enot in služb, uporabo zaščitne in reševalne opreme ter sredstev pomoči.

Na podlagi podatkov iz lokalnih skupnosti je Uprava RS za zaščito in reševanje pripravila zbirno preglednico ocenjenih intervencijskih stroškov. V oceno niso vključeni stroški gasilcev oziroma drugih reševalnih enot, stroški opreme, kakor tudi ne stroški odprave posledic naravne nesreče, za katero se bo v nadaljevanju pripravila posebna ocena škode.

Povračilo stroškov

Od Ormoža do Šentilja so poplavljene številne ceste, foto: MNVP

Od Ormoža do Šentilja poplavljene številne ceste, kleti, hiše in gospodarski objekti

Več v Gospodarstvo