Prlekijo obiskala nacionalna vodja projekta Učnih delavnic Sabina Špehar Pajk

V prijetnem vzdušju se je mudila na delovnem razgovoru in priložnostnem srečanju na območju kompleksa Mladinskega centra Prlekije-Pokrajinskega centra NVO, socialnega podjetja na Spodnjem Kamenščaku.

Prlekija-on.net, torek, 6. junij 2023 ob 12:28
Zbornik Učne delavnice

Zbornik Učne delavnice

Na delovnem razgovoru in priložnostnem srečanju na območju kompleksa Mladinskega centra Prlekije-Pokrajinskega centra NVO, socialnega podjetja na Spodnjem Kamenščaku se je v prijetnem vzdušju v ponedeljek (5.6.2023) mudila višja področna svetovalka na Centralni službi Zavoda Republike Slovenije zaposlovanje, ki ji je bilo v minulem petletnem obdobju, povsem upravičeno z ozirom na njene organizacijsko izvedbene sposobnosti, zaupano nacionalno vodenje zelo odmevnega in uspešno realiziranega projekta UČNE DELAVNICE. Celotni pilotni projekt se namreč izkazuje za vsebinsko dobro zasnovan. Podprl je Načrt za izvajanje ukrepov APZ-aktivne politike zaposlovanja v letih 2018-2023, ki je, med drugim, dajal poudarek na celostni obravnavi ranljivih skupin brezposelnih oseb. Njihov trud in prizadevanje pri intenziviranju dela s ciljnimi skupinami, ki so se vključevale, sta obrodila sadove in ker imajo Učne delavnice dobre rezultate, so predvidene za izvedbo tudi v novi evropski finančni perspektivi ter bi naj štartale ponovno že v novembru letošnjega leta.

Preseglo se je število načrtovanih prehodov iz usposabljanja v zaposlitve, skupno je bilo v praktično usposabljanje UD vključenih 911 udeležencev in od teh nato tudi zaposlenih 303 oseb. Največje število vključenih v projekt UD izhaja ravno iz Območne službe ZRSZ Murska Sobota in sicer 254 oseb oziroma 27,9 %. Mladinski center Prlekije, socialno podjetje je usposabljal dolgotrajno brezposelne za opravila univerzalnega poklica »mladinski delavec«, kot edini v Sloveniji ter je bilo iz programa po preteku usposabljanja zaposlenih kar 15 udeležencev, sicer pa je v usposabljanje skupno bilo vključenih kar 37 udeležencev. Tako se uvršča med največje izvajalce praktičnega usposabljanja po številu udeležencev iz izbranih vlog.

Prisotnim so bile nazorno podane analize Učnih delavnic - Od spodbujanja socialnega vključevanja do uspešnega zaposlovanja. Predstavljen je bil tudi Zbornik izvedenega projekta 2017-2023 ki je pravkar izšel v elektronski in tiskani izdaji. V omenjenem zborniku je navedeni tudi primeri pozitivnih praks izvajanja Učnih delavnic, med njimi tudi primer iz Mladinskega centra Prlekije-socialnega podjetja.

Lea Slana, osebna svetovalka zaposlitve na Uradu za delo Ljutomer je ob tej priložnosti omenila: » Spomin mi gre v čas, ko smo začeli z vključevanjem brezposelnih oseb v program Učne delavnice. Takrat smo svetovalci zaposlitve potrebovali kar nekaj časa, da smo program ponotranjili. S potencialnimi kandidati za vključitev je bilo potrebno veliko motiviranja, pozitivnih razgovorov. V program smo uspeli vključiti osebe, ki tako v realnem okolju niso imele možnosti redne zaposlitve. Večina vključenih v program je bilo nato zadovoljnih. Bili so motivirani za poznejšo zaposlitev v okviru Učnih delavnic. Pri osebah se je z vključitvijo spremenil njihov življenjski stil, imeli so vsakodnevne obveznosti, bili vključeni v različna dela, izvajali so različne delavnice, bili prisotni pri različnih kulturnih in izobraževalnih aktivnostih. Viden je bil napredek pri funkcioniranju, pozitivnem razmišljanju, postali so samozavestnejši. Počutili so se pomembne, koristne, upoštevane in še bi lahko naštevala. Z mojega vidika je bil program Učnih delavnic zelo koristen, predvsem za udeležence samega programa. Imeli smo kar nekaj dobrih praks in izhodov v zaposlitev tako znotraj Učnih delavnic kot tudi v okviru javnih del oziroma potencialnih drugih zaposlitev, ki so jim direktno ali indirektno botrovale Učne delavnice.«

Na posvetu so predstavniki MCP-ja-socialnega podjetja izrazili veliko zahvalo sodelavkam ZRSZ, ki so pomembno vplivale na tukajšnji pozitivni potek in realizacijo Učnih delavnic (Ani Flegar Prša, Mileni Rakuša, Jelki Jež, Cvetki Slavič, Leji Slana) ter ključni osebi, nacionalni vodji programa Sabini Špehar Pajk.

Sofien Msalmi
Več v Kultura in izobraževanje

Meškove pohodne poti

Meškove pohodne poti so pritegnile blizu 200 ljudi

ponedeljek, 17. junij 2024 ob 19:10
Sprejem najuspešnejših učencev pri županu

Župan sprejel najuspešnejše učence

ponedeljek, 17. junij 2024 ob 16:42
Uspehi učencev POŠ Cven

Uspehi učencev POŠ Cven na natečajih

ponedeljek, 17. junij 2024 ob 09:48