Tretjič zapored dvig cen bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja

Ob spremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od 4. julija 2023, do vključno ponedeljka, 17. julija 2023, znašale 1,444 evra za liter bencina, 1,481 evra za liter dizelskega goriva in 1,060 evra za liter kurilnega olja.

Prlekija-on.net, torek, 4. julij 2023 ob 07:21
Gorivo bo še dražje

Gorivo bo še dražje

Ob spremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od torka, 4. julija 2023, do vključno ponedeljka, 17. julija 2023, znašale 1,444 evra za liter bencina, 1,481 evra za liter dizelskega goriva in 1,060 evra za liter kurilnega olja.

V novih cenah sta že vključeni sprejeti odločitvi vlade o spremembah trošarin za bencin (0,43025 evra/liter), dizelsko gorivo (0,45513 evra/liter) in kurilno olje (0,14739 evra/liter) ter ponovnem plačilu prispevka OVE+SPTE za bencinsko gorivo izven avtocest in hitrih cest oziroma za bencinsko gorivo na prodajnih mestih, kjer velja sistem regulacije maloprodajnih cen naftnih derivatov (0,00911 evra/liter).

Ob spremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od 4. julija 2023, do vključno ponedeljka, 17. julija 2023, znašale 1,444 evra za liter bencina, 1,481 evra za liter dizelskega goriva in 1,060 evra za liter kurilnega olja.

Za liter neosvinčenega motornega bencina (NMB) 95 bo, ob novi trošarini, ki je spremenjena na 0,43025 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,444 evra na liter, pri 50-ih litrih to znese 72,2 evra. "Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter NMB 95 bilo potrebno odšteti okoli 1,482 evra na liter.

Liter dizla bo, ob novi trošarini, ki je spremenjena na 0,45513 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju znašal 1,481 evra na liter, kar pri 50-ih litrih znese 74,05 evra. Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnike oprostili plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 1,532 evra na liter.

Za liter kurilnega olja bo, ob novi trošarini, ki je trenutno določena na 0,14739 evra na liter, v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,060 evra na liter. Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1060 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja in upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, bi bilo potrebno odšteti okoli 1,157 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1000 litrov plačal 1157 evrov, kar pomeni, da pri 1000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 97 evrov," sporoča Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto, katere ceste so avtoceste in hitre ceste pa določa Uredba o kategorizaciji državnih cest.

Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: angleško PLATT'S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje.Več v Gospodarstvo