Tako napreduje gradnja novega krožišča in obnova državne ceste v Lukavcih

Dela se izvajajo na treh odsekih, in sicer skozi naselje Lukavci v dolžini 1454 metrov, med naseljema Lukavci in Ključarovci v dolžini 952 metrov in skozi naselje Ključarovci v dolžini 276 metrov.

Prlekija-on.net, četrtek, 20. julij 2023 ob 18:54
Gradnja krožišča v Lukavcih

Gradnja krožišča v Lukavcih

Od lanskega februarja se ureja državna cesta na trasi med Lukavci in Ključarovci. Gre za rekonstrukcijo ceste R2-439/1303 Križevci - Žihlava od km 1+363 do km 4+045 z izgradnjo pločnika in avtobusne postaje, ki se izvaja v treh delih, in sicer skozi naselje Lukavci v dolžini 1454 metrov, med naseljema Lukavci in Ključarovci v dolžini 952 metrov in skozi naselje Ključarovci v dolžini 276 metrov. Delo izvaja gospodarska družba POMGRAD, gradbeno podjetje d.o.o. kot vodilni partner, s partnerjem Komunalo Slovenske gorice d.o.o.

V naselju Lukavci se izvaja rekonstrukcija vozišča skupaj s krožnim križiščem, pločnik levo (hodnik za pešce in kolesarska steza), pločnik levo (kolesarska steza), odvodnjavanje, uredili se bodo prepusti, uredila javna razsvetljava, vodovod, prestavila se je tudi vaška kapela. Gre za najdražji del investicije v sklopu tega projekta, ki znaša 1.976.733,46 EUR. Na cesti Križevci - Žihlava, pri Lukavcih, je zaradi del trenutno promet oviran, predvidoma naj bi tam dela trajala do 24. 12. 2023.

Križišče se bo preuredilo v krožišče

Znan je predviden datum pričetka izvedbe krožišča v Lukavcih


Rekonstrukcija ceste R2-439, odsek 1303 Križevci - Žihlava od km 1,363 do km 4,045 v dolžini 2.682 m zajema preureditev križišč in priključkov, ureditev hodnikov za pešce in kolesarskih stez, avtobusnih postajališč, odvodnjavanja, vodnogospodarskih ureditev in prometne opreme. Predvidena je izgradnja novih in sanacija obstoječih ploščatih prepustov ter preureditev obstoječih in izgradnja novih komunalnih vodov: TK vodi, KRS, NN in SN elektro vodi, fekalna kanalizacija, cestna razsvetljava, plinovod in vodovod.

Dela potekajo v skladu s terminskim planom, pogodbeni rok za izvedbo del je 15.3.2024. Izvajalec je prenovo stare voziščne konstrukcije v Lukavcih končal na lokaciji predvidenega krožnega križišča. V sklopu del, je novembra lani v Lukavcih potekala tudi prestavitev vaške kapelice, ki je bila umeščena v križišču regionalne ceste, zato so jo prestavili na drugo stran. Na tem mestu je namreč predvideno trikrako krožno križišče z zunanjim radijem 14 m in enim voznim pasom, ki se trenutno ureja v sklopu rekonstrukcije ceste.

Prestavljanje kapelice v Lukavcih

Tako je potekala prestavitev vaške kapelice v Lukavcih
Več v Gospodarstvo