Kako bo z nasipi na kritičnih odsekih v občinah Ljutomer in Razkrižje?

Poslanka Sara Žibrat je postavila vprašanje v zvezi z visokovodnimi nasipi ministru za naravne vire in prostor Urošu Brežanu. V času ekstremnih padavin so ogrožena predvsem naselja Zgornje in Spodnje Krapje, Mota, Cven in Razkrižje, kjer na petih odsekih še ni izgrajenih nasipov.

Prlekija-on.net, ponedeljek, 18. september 2023 ob 19:03
Sara Žibrat

Sara Žibrat

Na septembrski redni seji Državnega zbora je poslanka Sara Žibrat postavila vprašanje v zvezi z visokovodnimi nasipi ministru za naravne vire in prostor Urošu Brežanu. Izpostavila je, da so na desni strani reke Mure na odsekih Veržej - Mota in Mota - Razkrižje v času ekstremnih padavin ogrožena predvsem naselja Zgornje in Spodnje Krapje, Mota, Cven in Razkrižje, kjer na petih odsekih še ni izgrajenih nasipov, za kar je potrebno sprejeti ustrezne zakonske spremembe, da bo nove odseke mogoče umestiti in za izgradnjo črpati sredstva iz evropskega sklada za okrevanje in odpornost.

Zanimalo jo je, ali Direkcija za vode, sektor za območje Mure, namerava pred morebitnimi jesenskimi poplavami pristopiti k dograditvi manjkajočih nasipov na kritičnih odsekih v občinah Ljutomer in Razkrižje.

Minister Uroš Brežan, ki je avgusta po poplavah opravil terenski ogled v obeh prizadetih prleških občinah, je odgovoril, da na ministrstvu še najprej izvajajo interventne ukrepe v skladu z odredbo, ki jo je izdal poveljnik Civilne zaščite. Ti ukrepi zajemajo tudi postavitve obrambnih nasipov, nasutij in prebojev. Ker gre pri tem le za intervencijska dela, se je v prihodnosti potrebno resno spoprijeti z izgradnjo protipoplavnih nasipov. Tudi projekti v občinah Ljutomer in Razkrižje so uvrščeni v nabor protipoplavnih gradbenih ukrepov, ki se bodo financirali v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, za kar je treba izpolnjevati pogoj, da ukrepi ne povzročajo škodljivih vplivov na okolje z vidika onesnaževanja in odpadkov, trajnostne rabe virov, podnebnih sprememb, stanja voda in tudi stanja biodiverzitete. Minister je zatrdil, da navedeno upoštevajo tudi v pripravi projekta za izgradnjo nasipov v občinah Ljutomer in Razkrižje, saj lahko neupoštevanje teh določil ogrozi črpanje evropskih sredstev.

Poplave v ljutomerski in razkriški občini, foto: Stanko Ivanušič in PGD Ljutomer

S skupnimi močmi vasi obvarovali pred najhujšim. Pozivi državnim organom za ureditev nasipov.


Sara Žibrat na ogledu
Sara Žibrat avgusta na terenu

Z delom naj bi se pričelo v začetku naslednjega leta

Naj spomnimo, da je izvedba projekta visokovodnih nasipov sicer zastala, ker pri umeščanju nove trase ni prišlo do soglasja med kmetijskim in naravovarstvenim resorjem. »Tako Zavod za varstvo narave Republike Slovenije kot tudi Ministrstvo za kmetijstvo se v tem trenutku zavedata, da je nujno potrebno priti do rešitev, ki bodo omogočile to, da protipoplavne ukrepe na Muri zgradimo in da prebivalce na tem območju zaščitimo« je na to temo dejal minister Brežan in dodal, da »prav v tem mesecu in v naslednjem mesecu oktobru potekajo in bodo potekala še intenzivna usklajevanja na terenu

Trasa v občini Razkrižje je že v usklajevanju in bo predvidoma usklajena v oktobru. Trasa v občini Ljutomer na območju državnega lokacijskega načrta je že usklajena, trasa izven njega bo usklajena predvidoma v oktobru. Po terminskim planu direkcije naj bi bila projektna dokumentacija zaključena do 30. novembra letos, izvajalec pa bi nato začel z delom v začetku naslednjega leta. Vsi ukrepi morajo biti v okviru načrta za okrevanje in odpornost dokončani do poletja 2026.

Kot je ministra spomnila poslanka, je pretok Mure v manj kot dveh desetletjih dvakrat skoraj presegel povratno dobo 50 let, in sicer v poplavah leta 2005 in 2014, letos pa je dosegel povratno dobo stotih let, zato je ključno, da se ljudem zagotovi, da bo projekt izveden.

Sara Žibrat na Razkrižju
Sara Žibrat na Razkrižju
Minister Brežan na ogledu posledic poplav na Sp. Krapju

Minister Brežan si je ogledal posledice ujm v občinah Ljutomer, Razkrižje in Črenšovci

Več v Politika