V Radencih je potekal 4. Forum za Muro

Osrednja tema letošnjega foruma je bila obravnava poplavnega dogodka v avgustu 2023, tako na slovenski kot avstrijski strani.

Prlekija-on.net, torek, 26. september 2023 ob 17:23
4. Forum za Muro, foto: Ministrstvo za naravne vire in prostor

4. Forum za Muro, foto: Ministrstvo za naravne vire in prostor

Osrednja tema letošnjega foruma je bila obravnava poplavnega dogodka v avgustu 2023, tako na slovenski kot avstrijski strani. Udeleženci so se strinjali, da je za načrtovanje in izvajanje usklajenih ukrepov treba še dodatno okrepiti sodelovanje na vseh ravneh.

4. Forum za Muro je v okviru delovanja Stalne slovensko-avstrijske komisije za Muro organiziralo Ministrstvo za naravne vire in prostor v sodelovanju z avstrijskim Zveznim ministrstvom za kmetijstvo in gozdarstvo, regije in vodno gospodarstvo. Na forumu so dejavno sodelovali slovenski in avstrijski predstavniki strokovnih ustanov, znanosti, lokalnih skupnosti, državnih organov ter nevladnih organizacij.

Osrednja tema letošnjega foruma je bila avgustovska ujma, ki je povzročila veliko škodo tako na slovenski kot avstrijski strani. Skupna ugotovitev je bila, da sta količina in hitrost voda močno presegla do sedaj izmerjene najvišje ravni. Udeleženci Foruma so se strinjali, da je z namenom preprečevanja škodljivega delovanja voda izjemno pomembno tudi dobro čezmejno sodelovanje. Za načrtovanje in izvajanje usklajenih ukrepov pa je treba sodelovanje na vseh ravneh še dodatno okrepiti.

Slovenska stran je predstavila tudi sodobno vizijo za Muro, ki gradi na povečanju vodnega prostora in izvajanju ukrepov za povečano vodno varnost, tako ob visokih vodah kot ob suši. Posebna pozornost je bila namenjena tudi vključevanju in izobraževanju mladih generacij o prilagajanju na podnebne spremembe na lokalni ravni.

Udeleženci so se strinjali, da je Forum za Muro primerna oblika sodelovanja za bolj učinkovito načrtovanje in izvajanje ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti in preprečevanje škod ob sušah v mednarodnem porečju Mure.
Več v Gospodarstvo