Štiri občine izstopile iz Javnega podjetja Prlekija

Kot so zapisali v skupni izjavi, so zaveze iz ustanovnih aktov in sporazuma vodile do nasprotovanja interesov posameznih občin, kar je med drugim pripeljalo do povišanj cen vode in več milijonov evrov dolgov med podjetjem in občinami. Ker iz teh razlogov nadaljnja skupna pot v okviru javnega podjetja ni bila več vzdržna, so se štiri občine odločile za izstop.

Prlekija-on.net, torek, 30. januar 2024 ob 12:48
JP Prlekija

JP Prlekija

V ponedeljek, 29. januarja, je potekala skupna seja občinskih svetov občin Križevci, Ljutomer, Razkrižje in Veržej, kjer je bil soglasno sprejet sklep, da štiri občine izstopijo iz JP Prlekija d.o.o. kot družbeniki oziroma ustanovitelji.

Kot so štiri občine zapisale v skupni izjavi, zaenkrat za občane ta odločitev ne prinaša sprememb, ker postopek izstopa iz javnega podjetja traja več mesecev. "Občine bodo področje oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda zagotovile in uredile na način, ki bo dolgoročno zanesljiv, občanom in podjetjem pa bo zagotavljal najnižje možne stroške," so zapisali.

"Trenutno izvajanje javne službe se je od teh ciljev vse močneje oddaljevalo, sodelovanje občin ustanoviteljic pa je v zadnjem obdobju postalo močno oteženo. Problematika poslovanja JP Prlekija d.o.o. je aktualna tema, ki je bila v preteklih mesecih večkrat obravnavana. Zaveze iz ustanovnih aktov in sporazuma so vodile do nasprotovanja interesov posameznih občin, kar je med drugim pripeljalo do povišanj cen vode in več milijonov evrov dolgov med podjetjem in občinami. Ker iz teh razlogov nadaljnja skupna pot v okviru javnega podjetja ni bila več vzdržna, so se občinski sveti občin Križevci, Ljutomer, Razkrižje in Veržej odločili za izstop," so še zapisali v skupni izjavi ter dodali: "Leta 2022 se je končala zaveza do EU, ko so vse občine morale biti v enotnem podjetju zaradi prejetega sofinanciranja izgradnje Sistema C. S sosednjimi občinami želimo imeti dobre odnose in se ne želimo medsebojno ovirati pri odločitvah kako urejati vprašanje oskrbe z pitno vodo ter vprašanja subvencij za občane in obremenitev podjetij."

JP Prlekija

Ostale občine ustanoviteljice JP Prlekija so se odzvale na tiskovno konferenco Občine Radenci

Več v Gospodarstvo