Imenovan novi štab Civilne zaščite Občine Ljutomer

Poveljniško mesto je zaupano Danilu Polaniču, njegov namestnik pa je postal Aleš Vaupotič.

Prlekija-on.net, torek, 30. januar 2024 ob 15:22
Danilo Polanič

Danilo Polanič

Županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba je sprejela sklep o imenovanju poveljnika, njegovega namestnika in štaba Civilne zaščite v Občini Ljutomer. Poveljniško mesto je zaupano Danilu Polaniču, njegov namestnik pa je postal Aleš Vaupotič.

Za strokovno pomoč pri vodenju ter za opravljanje drugih operativno-strokovnih nalog zaščite, reševanja in pomoči so v štab imenovani še direktorica Občinske uprave Aleksandra Godec Mavhar (koordinacija z občinsko upravo), Andrej Trstenjak (požarna varnost in gasilstvo), Damjan Bogdan (prva pomoč in zdravstvo), Alen Žunič (vzdrževanje reda in miru), Denis Tratnjek (veterina), Mario Hošpel (gradbeništvo) in Maja Kavčič (komunala).
Več v Gospodarstvo