Podpisali pogodbo za ureditev parka v Mali Nedelji

Park v Mali Nedelji bo lociran na območju nekdanje osnovne šole.

Prlekija-on.net, sreda, 6. marec 2024 ob 15:27
Podpis pogodbe

Podpis pogodbe

Županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba je v sredo, 6. marca, v županatu Mestne hiše Ljutomer z direktorico Komunalnega podjetja Ormož Pavlo Majcen podpisala pogodbo za ureditev parka v Mali Nedelji, ki bo lociran na območju nekdanje osnovne šole.

Lastniška razmerja na objektu stare OŠ Mala Nedelja so bila urejena v letu 2021 in izdelana je bila projektna dokumentacija za pristop k rušitvi navedenega dotrajanega in nevarnega objekta. Objekt je bil porušen v letu 2021.

Projektno dokumentacijo PZI je v letu 2023 izdelal ProDesign, Darko Štrakl s.p., Volkmerjeva 4, 9240 Ljutomer, stroški dokumentacije so znašali 18.470,80 EUR. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano 5. 12. 2023.

Občina Ljutomer je ureditev parka v Mali Nedelji 3. 4. 2023 prijavila na Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah. Sofinancerska pogodba z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport je bila podpisana dne 16. 10. 2023, projekt bo sofinanciran v višini 80 % od vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Mala Nedelja

Občina Ljutomer na razpisu pridobila sredstva za ureditev parka pri Mali Nedelji


Idejna zasnova trga Mala Nedelja
Zasnova parka Mala Nedelja, vir: Občina Ljutomer

Rok končanja je predviden do 15. septembra

Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del je Občina Ljutomer objavila na portalu javnih naročil dne 21. 4. 2023. Odpiranje ponudb je bilo izvedeno dne 28. 12. 2023, svojo ponudbo je oddalo pet ponudnikov.

Sklep o izbiri najugodnejšega izvajalca del je bil izdan dne 23. 1. 2024. Kot ugodnejši ponudnik je bilo izbrano Komunalno podjetje Ormož d.o.o., Hardek 21c, 2270 Ormož in sicer za vrednost 243.018,84 EUR.

Po podpisu izvajalske pogodbe bo opravljen uvod v delo. Rok končanja je predviden do 15. septembra 2024.

Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal Gradal, Bojan Sekereš s.p., Trg ljudske pravice 10, 9220 Lendava, stroški nadzora bodo znašali 4.880,00 EUR.

Varnostni načrt bo izdelala Marjeta Jaušovec s.p. iz Ormoža, katera bo izvajala tudi koordinacijo varstva pri delu. Ti stroški bodo znašali skupaj 1.482,30 EUR.

V sklopu projekta se bo na zgornjem vzhodnem delu uredila ploščad, ki bo pokrita s pergolo. Predvideni portal s peskanim granitom bo simboliziral vhod, ki se bo nahajal na mestu, kjer so bila nekoč vrata v šolo. Uredila se bo knjigobežnica, postavila se bo digitalna tabla in lesena vrtljiva camera obscura, ki bo omogočala poglede na pokrajino. Na južnem robu ploščadi se bo uredil pitnik. Pod ploščadjo je predvidena manjša tribuna s štirimi vrstami in večnamenska ploščad. Ploščad bo v obliki tlorisa nekdanje šole in bo imela še posebej poudarjen rob v drugačni barvi tlakovca. Mimo tribune bo proti severu pot vodila v park starih brez. Obstoječa zasaditev se bo ohranila in po potrebi sanirala. Zasadile se bodo grmovnice in posamična drevesa kot dopolnitev obstoječe zasaditve.

Rušenje stare šole pri Mali Nedelji

Ob rušenju malonedeljske stare osnovne šole se spomnimo njenih začetkov


Rušenje stare šole pri Mali Nedelji

Stare šole ni več, kaj bo na njenem mestu?
Več v Gospodarstvo