Občina Ljutomer prodaja šest parcel v Stročji vasi

Dopustno je graditi enostanovanjske in dvostanovanjske stavbe.

Prlekija-on.net, nedelja, 7. april 2024 ob 11:43
Stavbna zemljišča v Stročji vasi, foto: Občina Ljutomer

Stavbna zemljišča v Stročji vasi, foto: Občina Ljutomer

Občina Ljutomer zbira ponudbe za prodajo 6 parcel v Stročji vasi (k.o. 272 Stročja vas). Območje je opredeljeno s podrobnejšo namensko rabo SS - stanovanjske površine. Dopustno je graditi enostanovanjske in dvostanovanjske stavbe.

Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj - ponudba za nakup nepremičnine - zaporedna številka nepremičnine in ID nepremičnine, ki je predmet ponudbe«, naj ponudniki oddajo osebno na sedežu Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer. Na hrbtni strani ovojnice morata biti označena naziv in naslov pošiljatelja.

Rok za prejem ponudb je do vključno četrtka, 25. aprila 2024, do 10. ure. Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo do tega roka in ure prispele na naslov prodajalca. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek, 25. aprila 2024, ob 13. uri, v sejni sobi Občine Ljutomer (3. nadstropje).

Podrobnosti najdete v dokumentih tukaj.

Na mestu rušitve stare šole

Na mestu stare šole danes skorajda ni sledi, da je tam kdaj stala stavba

Več v Gospodarstvo