Pridobili sredstva za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij

Občina Ljutomer je skupaj s konzorcijskimi partnerji Občino Križevci, Občino Razkrižje in Občino Veržej uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za okolje.

Prlekija-on.net, sreda, 24. april 2024 ob 16:56
Prometne ureditve v sklopu dosedanjih Prometnih strategij Občine Ljutomer

Prometne ureditve v sklopu dosedanjih Prometnih strategij Občine Ljutomer

Občina Ljutomer je v mesecu decembru 2023 skupaj s konzorcijskimi partnerji Občino Križevci, Občino Razkrižje in Občino Veržej uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij (OCPS). Občine bodo tako lahko pokrile 70 % stroškov priprave OCPS. Vir sredstev sofinanciranja je Kohezijski sklad, Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji.

Občina Ljutomer je sicer do sedaj izdelala že dve OCPS (2012 in 2017) ter izvedla številne aktivnosti iz njunih akcijskih načrtov. S tem ostaja vodilna manjša občina na tem področju v Sloveniji in regiji. Nova OCPS bo tako predstavljala že strategijo 3. generacije, iz njene priprave pa se bodo učile tudi preostale tri občine konzorcija. Prvo izkušnjo z OCPS ima tudi že Občina Križevci, občini Razkrižje in Veržej jo bosta pripravljali prvič.

Prometne ureditve v sklopu dosedanjih Prometnih strategij Občine Ljutomer
Prometne ureditve v sklopu dosedanjih Prometnih strategij Občine Ljutomer

Proces priprave OCPS se bo pričel intenzivno odvijati v mesecu maju in bo trajal do februarja naslednje leto. V imenu vodstev občin že sedaj vabijo vse občane, tako strokovno kot splošno javnost, da se odzovete na vabila k sodelovanju ter aktivno in tvorno prispevate k oblikovanju strategij v vaših občinah.

Za izbor izdelovalca strategij je Občina Ljutomer na portalu javnih naročil 12. 3. 2024 objavila naročilo male vrednosti, javno odpiranje ponudb je bilo 4. 4. 2024. Ponudbo je oddal en izvajalec in sicer podjetje Razvojna agencija Sinergija, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, skupaj s partnerjem Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana. Sklep o izbiri izvajalca je bil izdan 16. 4. 2024. Pogodba je bila podpisana dne 23. 4. 2024, pogodbena vrednost znaša 123.500 EUR.

Prometne ureditve v sklopu dosedanjih Prometnih strategij Občine Ljutomer
Prometne ureditve v sklopu dosedanjih Prometnih strategij Občine Ljutomer


Več v Gospodarstvo