Malonedeljski park dobiva prve obrise

Park bo spoštoval zgodovinski kontekst lokacije.

Branko Košti, torek, 7. maj 2024 ob 18:25
Urejanje parka pri Mali Nedelji

Urejanje parka pri Mali Nedelji

Na prostoru nekdanje šole pri Mali Nedelji že nekaj dni brnijo gradbeni stroji. Na razpisu izbrani izvajalec, Komunalno podjetje Ormož, je namreč pričel z načrtovano ureditvijo parka, katerega dokončanje je predvideno do meseca septembra 2024.

Občina Ljutomer je s projektom Ureditev parka pri Mali Nedelji, katerega dokumentacijo je izdelal Pro design Darko Štrakl s. p., kandidirala na javnem razpisu, ki ga je za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah razpisalo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Občina je bila na razpisu uspešna, razpisna komisija je projektu odobrila sofinanciranje v znesku 260.887,58 evra. Ocenjena vrednost celotne investicije znaša 410 tisoč evrov z DDV.

Park bo spoštoval zgodovinski kontekst lokacije. Kot lahko preberemo na spletni strani Občine in v zadnji številki Novičk, »se bo na zgornjem vzhodnem delu uredila ploščad, ki bo pokrita s pergolo. Predvideni portal s peskanim granitom bo simboliziral vhod, ki se bo nahajal na mestu, kjer so bila nekoč vrata v šolo. Uredila se bo knjigobežnica, postavila se bo digitalna tabla in lesena vrtljiva camera obscura, ki bo omogočala poglede na pokrajino. Na južnem robu ploščadi se bo uredil pitnik. Pod ploščadjo je predvidena manjša tribuna s štirimi vrstami in večnamenska ploščad. Ploščad bo v obliki tlorisa nekdanje šole in bo imela še posebej poudarjen rob v drugačni barvi tlakovca. Mimo tribune bo proti severu pot vodila v park starih brez. Obstoječa zasaditev se ohrani in po potrebi sanira. Zasadijo se grmovnice in posamična drevesa kot dopolnitev obstoječe zasaditve«.

Podpis pogodbe

Podpisali pogodbo za ureditev parka v Mali Nedelji
Več v Gospodarstvo