V Baški letos zdravstveno letovanje za 100 otrok iz UE Ljutomer, prijave se že zbirajo

Zdravstveno letovanje otrok iz UE Ljutomer se organizira v izmeni: od 21.07.2024 do 31.07.2024.

Prlekija-on.net, torek, 21. maj 2024 ob 19:30
Baška

Baška

Občinsko društvo prijateljev mladine Ljutomer bo v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Murska Sobota in s pomočjo namenskih sredstev ZZZS organiziralo zdravstveno letovanje otrok v Otroškem počitniškem domu v Baški za 100 otrok iz UE Ljutomer.

Po letošnjem razpisu ZZZS se zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev lahko udeležijo otroci, šolarji in mladostniki v starosti od 5 do 19 let, ki imajo v medicinski dokumentaciji pri izbranem zdravniku v obdobju od 3.marca 2023 do 5.aprila 2024 dva ali več zapisov o bolezni ali hospitalizaciji.

Vsi otroci, šolarji in mladostniki, ki izpolnjujejo navedene pogoje in bodo dobili napotnico pri izbranem osebnem zdravniku, se bodo lahko udeležili zdravstvenega letovanja.

Ekonomska cena zdravstvenega letovanja znaša: 465,00 Eur
Od tega ZZZS, OE M. Sobota otrokom z napotnico krije: 300,20 Eur
Starši otrok z napotnico prispevajo: 164,80 Eur

Zdravstveno letovanje otrok iz UE Ljutomer se organizira v izmeni: od 21.07.2024-31.07.2024

Vse aktivnosti v zvezi z izdajanjem napotnic - prijavnic se bodo pričele z 21.05.2024.

Kontaktna oseba: Anita Ketiš
E-pošta: baskaljutomer@gmail.com
Tel. Št.: 064-232-295, Dosegljiva od ponedeljka do petka 9.00-13.00 h in sobota 13.00-18.00 h

Baška

Postopek prijave otrok za zdravstveno letovanje UE Ljutomer bo potekalo na naslednji način:

- Starši dobijo napotnico za letovanje otroka v ZD Ljutomer na otroškem dispanzerju. Tudi starši, katerih otroci imajo izbranega zdravnika izven ZD Ljutomer, dobijo napotnico na otroškem dispanzerju, vendar jo morajo potem dostaviti do izbranega zdravnika.

- V celoti izpolnjeno in podpisano napotnico pošljite skenirano na Elektronski naslov: baskaljutomer@gmail.com ali po pošti na naslov: Anita Ketiš, Ul. Edvarda Kocbeka 6, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici, najkasneje do 14. junija 2024.

- Na letovanje se lahko prijavijo tudi otroci, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev in zaradi tega ne prejmejo potrjene napotnice pri izbranem zdravniku. V tem primeru starši za letovanje svojega otroka krijejo polno ekonomsko ceno letovanja, ki znaša 465,00 Eur.

Na elektronski pošti: baska.ljutomer@gmail.com pa zbirajo prijave za voditelje otrok, športnega animatorja, vodjo izmene in medicinsko osebje. K sodelovanju vabijo voditelje, kateri izpolnjujejo spodaj navedene pogoje: starost vsaj 20 let, imajo predhodne izkušenj z delom z otroci, imajo sposobnost za timsko delo in so empatični, so športnega duha ali ustvarjalne narave.

Baška
Več v Kultura in izobraževanje