Cene bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja se spreminjajo

Cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od torka, 18. junija 2024 do vključno ponedeljka 1. julija 2024 spremenjene.

Prlekija-on.net, torek, 18. junij 2024 ob 07:48
Cene goriv se spreminjajo

Cene goriv se spreminjajo

Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od torka, 18. junija 2024 do vključno ponedeljka 1. julija 2024, znašale 1,445 evra za liter bencina, 1,455 evra za liter dizelskega goriva in 1,089 evra za liter kurilnega olja.

Za liter neosvinčenega motornega bencina (NMB 95) bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,45824 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,445 evra na liter (pred spremembo 1,473 evra na liter), pri 50-ih litrih to znese 72,25 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi po ocenah Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, kjer so upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter NMB 95 bilo treba odšteti okoli 1,507 evra na liter.

Liter dizla bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,42538 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju znašal 1,455 evra na liter (pred spremembo 1,463 evra na liter), kar pri 50-ih litrih znese 72,75 evra. Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnike oprostili plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi po ocenah ministrstva, kjer so upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter dizla bilo treba odšteti okoli 1,530 evra na liter.

Za liter kurilnega olja bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,15085 evra na liter, v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,089 evra na liter (pred spremembo 1,099 evra na liter). Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1089 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja in upoštevali vseh v preteklosti veljavnih davkov in prispevkov, bi bilo treba odšteti okoli 1,187 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1000 litrov plačal 1187 evrov, kar pomeni, da pri 1000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 98 evrov.

Marže trgovcev so, v skladu z vladno Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0783 evra za liter dizelskega goriva in 0,0794 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto, katere ceste so avtoceste in hitre ceste pa določa Uredba o kategorizaciji državnih cest.

Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: angleško PLATT'S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje.Več v Gospodarstvo