JP Prlekija v stečaju, je s tem ogrožena oskrba s pitno vodo?

Ker se večina občin več ne želi odreči najemnini za infrastrukturo, niti jamčiti za izgubo, Javno podjetje Prlekija v stečaju več ni zmožno poslovati.

Prlekija-on.net, torek, 9. julij 2024 ob 19:48
JP Prlekija

JP Prlekija

Kot je znano, je Javno podjetje (JP) Prlekija v stečaju, občine Ljutomer, Križevci, Veržej in Razkrižje pa so pred kratkim ustanovile novo javno podjetje Prleška komunala, ki bi naj skrbelo za vodo na tem območju. Borut Soklič, stečajni upravitelj Podjetja Prlekija d.o.o. - v stečaju, je sedaj sklical novinarsko konferenco "zaradi ogroženosti oskrbe s pitno vodo na področju občin Ljutomer, Križevci, Razkrižje, Veržej, Sv. Jurij ob Ščavnici, Apače, Gornja Radgona in Radenci". Soklič se je namreč z občinami dogovoril za poseben režim obratovanja v času stečaja JP Prlekija, in sicer da so se občine v mesecu maju in juniju odpovedale pravici do najemnine za infrastrukturo. A dogovor ni bil podaljšan.

"Zato sem od vas pričakoval, da - če se že niste začasno do prevzema obratovanja pripravljeni odpovedati najemninam - zagotovite vsaj jamčevanje za pokrivanje morebitnega negativnega rezultata. Na tem mestu je potrebno jasno izpostaviti, da so bile na takšno rešitev pripravljene občine Gornja Radgona, Radenci in Apače, dočim so občine Ljutomer, Križevci, Veržej, Razkrižje in Sv. Jurij ob Ščavnici predlaganemu jamčevanju kategorično nasprotovale. Ni odveč zato zapisati ugotovitev, da se slednje občine očitno zavedate možnosti negativnega poslovnega izida, pa vendarle niste pripravljene storiti ničesar, da bi se to preprečilo," je v elektronskem sporočilu, ki je bilo posredovano županom in drugim predstavnikom vseh osmih občin, zapisal stečajni upravitelj ter obrazložil, da "JP Prlekija d.o.o. - v stečaju ni dolžna nadaljevati s poslovanjem, sploh pa ne sme poslovati, če se nakazuje možnost negativnega poslovnega izida. Zato vas obveščam, da bomo - kolikor občine ne boste pripravljene zagotoviti niti jamčevanja za pokrivanje morebitne izgube - s koncem meseca julija 2024 prenehali z izvajanjem javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja odpadnih vod."

JP Prlekija

Podan predlog za začetek stečajnega postopka za JP Prlekija


Z avgustom v JP Prlekija ne bo več kadra, s katerim bi lahko izvajali gospodarsko javno službo

V sporočilu je tudi pojasnil, da ker je kot stečajni upravitelj dolžan poskrbeti za racionalno poslovanje, bodo ustrezno pred iztekom meseca julija 2024 odpovedane pogodbe o zaposlitvi vsem tistim zaposlenim, ki sedaj še operativno sodelujejo pri izvajanju gospodarske javne službe. "To pomeni, da JP Prlekija d.o.o. - v stečaju od 1.8.2024 dalje tudi dejansko ne bo več razpolagala s kadrom, s katerim bi lahko izvajala gospodarsko javno službo. Prav tako bodo odpovedane vse pogodbe, iz katerih za JP Prlekijo d.o.o. - v stečaju izhajajo stroškovne posledice in ki so sicer nujno potrebne za izvajanje gospodarske javne službe."

Vpletene je tudi opozoril, da to obvestilo vzamejo skrajno resno. "Ker je po mojem prepričanju zaradi opisanih okoliščin in nerazumne odklonitve jamčevanja občin Ljutomer, Križevci, Veržej, Razkrižje in Sv. Jurij ob Ščavnici ogrožena oskrba s pitno vodo in odvajanje in čiščenje odpadni voda in s tem neposredno prizadet javni interes, bom o dogajanju obvestil javnost," je še zapisal Soklič, ki je za ta četrtek sklical novinarsko konferenco na to temo.

"Kot že večkrat doslej v zaključku ponavljam: dobave pitne vode in izvajanje gospodarske javne službe ni dopustno pogojevati ali povezovati z razreševanjem medsebojnih sporov ali reševanjem nepravilnosti v poslovanju družbe pred začetkom stečaja. Temu so namenjena posebna pravna sredstva. Za uveljavljanje izpodbojnosti pravnih dejanj in morebitne tožbe bo dovolj časa v prihodnje. Prav tako je prazen argument, da ne boste več prevzemali odgovornosti, ker ste že iz preteklega poslovanja JP Prlekija dovolj oškodovani. Če v preteklosti niste potrdili ekonomske cene vode in ste s tem dejansko sami pahnili podjetje v stečaj, ob tem pa poslovanja kot družbeniki niste nadzirali ali pa ste le opazovali izčrpavanje podjetja, boste morali glede tega pač prevzeti odgovornost," je še v sporočilu vsem vpletenim takrat zapisal Soklič.Več v Gospodarstvo