Občni zbor Lovske družine Mala Nedelja

Lovci so na občnem zboru pregledali delo v preteklem letu in začrtali aktivnosti v letu 2012

Tomaž Šišernik, nedelja, 18. marec 2012 ob 19:033
Občni zbor Lovske družine Mala Nedelja

Občni zbor Lovske družine Mala Nedelja

Lovska družina Mala Nedelja je na svojem občnem zboru v nedeljo 18.3.2012 obravnavala in razpravljala o opravljenem delu in aktivnostih v letu 2011 in sprejemala plane in naloge v zvezi z upravljanjem lovišča za leto 2012.

Predsednik lovske družine Tomaž Šišernik je v svojem poročilu predstavil realizacijo ekonomsko finančnega poslovanja lovske  družine. Povedal je, da so poslovali z minimalnim ostankom dohodka, kar pomeni, da so se prihodki ustvarjeni iz lovišča in članarine ter odhodki (stroški) za upravljanje lovišča skoraj izravnali. Poravnali so vse finančne obveznosti do države (koncesijo za upravljanje z loviščem, davke od dohodka pravnih oseb) in obveznosti do Zveze lovskih družin Prlekija in Lovske zveze Slovenije in druge stroške. Ugotavlja tudi, da se razmere in pogoji lovcev za prostovoljno delovanje v lovišču slabšajo, saj se splošna kriza v gospodarstvu in družbi preslikuje tudi v lovstvo.

V skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu so pred komisijo OZUL-a (območno združenje upravljalcev lovišč) in lovskega inšpektorja, opravili letni pregled odvzema srnjadi iz lovišča brez večjih pripomb.

Eden od pomembnih virov prihodkov lovske družine je lovni turizem, katerega so izvršili v skladu s planom. Pri izvajanju lovnega turizma se povezujejo s krajevnim turističnim društvom in novim hotelom Bioterme Mala Nedelja. Predvsem želijo, da bi se gostom poleg zdraviliških storitev ponudila tudi možnost izvajanja lova v lovišču LD Mala Nedelja.

Predsednik je pozitivno ocenil sodelovanje s pristojno Policijsko postajo Ljutomer, z vsemi ostalimi društvi v kraju in pobrateno lovsko družino Mala Gora iz Kočevja.

Glede medsebojnih odnosov v družini pa je opozoril, da morajo vso skrb posvetiti gojitvi dobrih odnosov, saj je to v današnjih težavnih časih zelo ranljivo področje, ki se lahko hitro skrha, kar pa ne bi bilo dobro za našo naravo in divjad.

Svoja poročila so podali tudi ostali člani upravnega odbora, ki pokrivajo področja gospodarjenja z divjadjo in loviščem, lovsko kinologijo, lovsko strelstvo, izobraževanje in kadrovske zadeve. Prav tako je vso poslovanje in delovanje pregledal tudi nadzorni odbor, ki ni imel bistvenih pripomb.

Lovci so sprejeli posamezna poročila, z dopolnitvami iz razprave in potrdili zaključni račun za leto 2011. Na koncu občnega zbora so lovci še obravnavali in sprejeli okvirni program del v lovišču, plan odvzema divjadi in finančni načrt za tekoče leto.