60-letnica obstoja in delovanja PGD Trnovci

V Trnovcih so obeležili 60-letnico PGD Trnovci, svojemu namenu pa so predali tudi adaptiran gasilski dom

Sara Munda, torek, 26. junij 2012 ob 15:17
8. septembra leta 1952 je bilo ustanovljeno Prostovoljno gasilsko društvo Trnovci, s 17. ustanovnimi člani. Trnovski gasilci so znani po uspešnem sodelovanju med člani, prepoznavnem gasilskem društvu, ki se venomer razvija in po trudu, ki ga z veseljem vlagajo v gasilsko delo.

24. junija 2012 so v Trnovcih tako obeležili 60-letnico Prostovoljnega gasilskega društva Trnovci, svojemu namenu so predali tudi adaptiran gasilski dom. Istočasno je Gasilska zveza Sveti Tomaž praznovala 5. dan gasilca.

Praznovanja so se udeležila sosednja prostovoljna gasilska društva, ki so na začetku bila pripeljana pred častni vod. To so bila PGD Savci, PGD Pršetinci, PGD Precetinci, PGD Mala Nedelja, PGD Ključarovci, PGD Koračice, PGD Ivanjkovci, PGD Bresnica, PGD Juršinci, PGD Grabšinski breg, PGD Miklavž pri Ormožu in pobrateno gasilsko društvo PGD Šmartno ob Paki. Gasilci so se zbrali v velikem številu in tako izrazili medsebojno povezovanje in pomoč, ki jo nudijo. Praznovanje so spremljali tudi ustanovni člani, to so Matilda Rajtar, Franc Plohl in Ciril Kump, brez katerih Trnovskih gasilcev ne bi bilo. Udeležbo so potrdili tudi župan občine Sveti Tomaž, gospod Mirko Cvetko, gospod podžupan Janko Vrbančič, svetniki občine Sveti Tomaž, občinska uprava, predsednik GZ Sveti Tomaž, tovariš Janez Obran, poveljnik GZ Sveti Tomaž, tovariš Albin Belšak, predstavnika GZ Juršinci in GZ Ormož in farni župnik Matija Tratnjek.

Po paradi, ki jo je vodil gasilski častnik Albin Belšak, gasilski častnik Ciril Rep je vodil svečani vod, prapore gasilski častnik Janko Munda in gasilsko mladino Andreja Prijol, je vse prisotne lepo pozdravil predsednik PGD Trnovci, tovariš Mirko Lovrec. Sam se je podrobneje navezal na delovanje društva zadnjih nekaj let: »Plod dobrega sodelovanja v gasilski zvezi je naša adaptacija gasilskega doma v Trnovcih. Značilnost obnove gasilskega doma je ta, da smo skupaj vsa dela opravili člani in vaščani s pomočjo naših privatnikov čisto sami. Velikokrat me kdo vpraša, kolikšna je bila višina investicije v gasilski dom. Sam odgovorim, da je prostovoljno delo neprecenljive vrednosti. Želim, da bo obnovljeni gasilski dom, dom vseh, ki ga bodo potrebovali za kakršnekoli namene. Še vedno pa je gasilski dom v Trnovcih središče našega gornjega konca občine Sveti Tomaž, ki pa mora služiti tudi svojemu prvotnemu delovanju, to je operativnemu delovanju in varovanju naših domačinov in ljudi

Slovesnost je povezovala Petra Majcen. Častna govorca sta bila predsednik GZ Sveti Tomaž, tovariš Janez Obran in župan občine Sveti Tomaž, gospod Mirko Cvetko. Za slovesnost so pripravili tudi kratek kulturni program, kjer so sodelovali Monika Horvat, Matej Lovrec in Veronika Horvat.

Gasilski dom je bil svojemu namenu predan leta 1961
Prebrali so tudi kroniko društva, ki je dokaj pestra. Zapisano je, da se je pred 60. leti porodila zamisel, da se ustanovi gasilsko društvo, ki se je na pobudo Franca Zagoršeka iz Rucmanec, ustanovilo leta 1952 na ustanovni skupščini. Leto pozneje so dobili dovoljenje za delovanje PGD Trnovci, s sedežem v Trnovcih. Prvi predsednik je bil Franc Zagoršek. Ker je društvo pridno delovalo, je bilo potrebno zgraditi tudi gasilski dom, ki se je zgradil s prostovoljnimi deli. Svojemu namenu je bil dom predan leta 1961. Društvo je takrat začelo nabavljati tudi opremo. Ob 30-letnici društva leta 1982, so razvili prvi društveni prapor. Leta 2004 so izvedli prvi pohod na gomilo. Novo vozilo GVV1 so nabavili leta 2006. Leta 2009 so pristopili k temeljiti adaptaciji gasilskega doma, ki se je zaključila leta 2012. V obdobju 60-ih let se je vodstveni kader društva večkrat zamenjal. Društvo je doživljalo vzpone in padce, tako da so se vodstveni kadri večkrat našli v dilemi kako naprej. A vendar je s pomočjo drugih društev, občine in prijateljev gasilstva, društvo PGD Trnovci vedno vodilo na pot novih ciljev in uspehov.

Poveljniki in tovariši so podelili častna priznanja gasilske zveze Sveti Tomaž in državna odlikovanja. Gasilsko plamenico III. stopnje so prejeli Ciril Rep (PGD Trnovci), Danijel Vrbnjak (PGD Trnovci) in Janez Obran (PGD Pršetinci). Gasilsko plamenico II. Stopnje je prejel Anton Filipič (PGD Pršetinci) in gasilsko odlikovanje II. stopnje PGD Trnovci. Zahvale so podelili zvestim sponzorjem, privatnikom, sosedom in lokalni skupnosti. Največja zahvala pa je veljala predsedniku PGD Trnovci, tovarišu Mirku Lovrecu, ki je bil gonilna sila vseh sprememb.

Vrednost adaptacije gasilskega doma Trnovci okrog 80.000 evrov
Farni župnik Matija Tratnjek je opravil slovesni obred blagoslova prenovljenega gasilskega doma in kipa Sv. Florijana, zavetnika gasilcev, ki ga je daroval ustanovni član PGD Trnovci, Ciril Kump. Kip bo nameščen na primerno mesto v gasilskem domu, saj predstavlja tudi trud in napor vložen v prenovo gasilskega doma. Vrednost adaptacije gasilskega doma Trnovci se je gibala okrog 80.000 evrov. Od tega je občina Sveti Tomaž prispevala 30.000 evrov, ostali del pa so zagotovili vaščani in gasilci sami. Gasilski dom so predali svojemu namenu, otvoritveni trak sta prerezala predsednik PGD Trnovci, tovariš Mirko Lovrec in župan občine Sveti Tomaž, gospod Mirko Cvetko.

Po končani slovesnosti je bil prenovljeni gasilski dom vsem odprt za ogled. Vse prisotne so pogostili s srnjakovim golažem in domačim vinom. Za glasbo sta poskrbela ansambla Pivski bratje in Okrogli muzikanti.