Blagoslov obnovljene kapele v Radoslavcih

Sredstva za obnovo kapele so prispevali krajani

Branko Košti, torek, 4. september 2012 ob 10:33
Blagoslov obnovljene kapele v Radoslavcih

Blagoslov obnovljene kapele v Radoslavcih

Malonedeljski župnik Tomislav Roškarič, je v nedeljo, 2. septembra, v Radoslavcih blagoslovil prenovljeno vaško kapelo.

Nastanek kapele, ki je poznana tudi pod nazivom "majikovska kapela" po zaselku Majikovci, v katerem stoji, datira v leto 1873, kar je razvidno iz letnice na kamnitem stebru. Od takrat je v kapeli tudi Marijin kip, ki ga je po naročilu župnika Lovrenčiča izdelal Jožef Klein iz Gornje Radgone. Kapelo sta zgradila Blaž in Treza Lovrenčič in ni imela zvonika, tega je okrog leta 1922 nadzidal Franc Vogrinec in kupil prvi zvon kot zahvalo za srečno vrnitev iz prve svetovne vojne. Prvo večje popravilo je bilo opravljeno po drugi svetovni vojni, ko so namestili tudi novi zvon, saj so prvega med vojno odpeljali Nemci.

Naslednja večja vzdrževalna dela so bila opravljena v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so izsušili zidove, jih podbetonirali in izolirali ter obnovili omet in zidni oltar, obnovljeno je bilo ostrešje in zamenjana kritina. Zob časa je močno načel okna, vrata in ostrešje zvonika, zato so v letu 2008 na pobudo, danes žal že pokojnega Franca Rakuša, vaščani južnega dela Radoslavec pristopili k temeljiti obnovi. S prostovoljnimi preispevki so zbrali sredstva za nova okna in vrata, narejeno je bilo novo leseno ostrešje zvonika, katerega so pokrili z bakreno pločevino. Uredili so še odtočne žlebove, izvedli priključek na električno omrežje in električno zvonenje. Sredstva so zmanjkala, prezgodnja smrt je vzela gonilno silo obnove Franca Rakuša, in dela so zastala do letošnjega leta, ko so krajani ob pomoči KS Radoslavci s ponovno akcijo zbrali denar za dokončanje obnove. Prebarvana je bila fasada, prepleskana notranjost, obnovljeni sliki Sv. Antona in Sv. Florjana in  postavljena okrasna ograja.

Na blagoslovitvi lepo obnovljene kapele so se zbrali številni krajani, ki so lahko upravičeno ponosni na opravljeno delo, saj so z minimalnimi sredstvi in z veliko truda obnovili kulturnozgodovinski spomenik, ki bo še dolgo okras in ponos kraja.