Dan odprtih vrat VDC Ljutomer

Center je obiskala tudi županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba, ki je poklepetala z varovanci ter kupila njihove izdelke

Prlekija-on.net, ponedeljek, 3. december 2012 ob 14:07
Dan odprtih vrat VDC Ljutomer

Dan odprtih vrat VDC Ljutomer

V ponedeljek, 3. decembra, je enota VDC Ljutomer, odprla svoja vrata za obiskovalce. Center je obiskala tudi županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba, ki je poklepetala z varovanci ter kupila njihove izdelke. Njihove izdelke lahko kupite tudi vi, če jih obiščete v prostorih na ulici Slavka Osterca 2 v Ljutomeru.

Enota Varstveno delovnega centra (VDC) Ljutomer je leta 2000 postala enota samostojnega socialno varstvenega zavoda VDC Murska Sobota. Sicer pa so se leta 1985 v Ljutomeru prvikrat odprla vrata delavnic pod posebnimi pogoji, ki sta jih ustanovili OŠ Cvetka Golarja Ljutomer in takratna Občinska skupnost za socialno skrbstvo na pobudo Društva za pomoč duševno prizadetim osebam občine Ljutomer. Takrat je bilo vključenih 9 uporabnikov, zaposlena sta bila dva delavca.

V vseh naslednjih letih se je enota razvijala in rasla, leta 2003 je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve potrdilo investicijski program za najem novih prostorov za 45 uporabnikov, leta 2005 pa je sledila preselitev enote v nove prostore z vključenimi 30-imi uporabniki in sedmimi zaposlenimi.

Trenutno je v enoto vključenih 38 uporabnikov iz občin Ljutomer, Veržej, Križevci, Razkrižje ter Ormož, redno zaposlenih je 7 delavcev ter dve delavki preko javnih del.

V enoti VDC Ljutomer izvajajo naloge vodenja, varstva in organizirane zaposlitve pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z zmerno, težjo in lažjo motnjo z dodatnimi motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Dejavnost dnevnega varstva je namenjena ohranjanju pridobljenih znanj in delovnih spretnosti, razvijanju novih sposobnosti, pridobivanju socialnih in delovnih navad, razvijanju individualnosti ter vključevanju v skupnost in okolje.

V centru izvajajo delavnice, kot so tkalsko-šiviljska, ustvarjalna, lesarska, varstveno-kreativna ter prirejajo prostočasovne aktivnosti in dogodke, kot so letovanja, razni krožki, pikniki, praznovanje rojstnih dni, plavanje, projektni dnevi, glasbene terapije, ...