Miklošičevo nagrado prejela Marija Prelog

Občina Ljutomer je ob slovenskem kulturnem prazniku pripravila prireditev s podelitvijo Miklošičeve nagrade in priznanj

Prlekija-on.net, četrtek, 7. februar 2013 ob 21:30
Vsi nagrajenci

Vsi nagrajenci

V četrtek, 7. februarja, je Občina Ljutomer, ob slovenskem kulturnem prazniku, pripravila prireditev s podelitvijo Miklošičeve nagrade in priznanj. Slavnostna govornica na prireditvi je bila akademska kiparka in slikarka, Irena Brunec – Tébi.

Nagrado in priznanja je podelila županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba. Miklošičevo nagrado za leto 2013 je prejela Marija Prelog iz Ljutomera, priznanja pa Peter Žibrat iz Mote, Vitomir Kaučič iz Krištancev ter Klub prleških babic iz Pristave. V kulturnem programu so nastopili dijakinje in dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, prireditev pa je vodil Saša Pergar.

Po proslavi je sledila še pogostitev.

Miklošičevo nagrado za leto 2013 je prejela gospa Marija Prelog iz Ljutomera, za dolgoletno delovanje na širšem kulturnem področju. Višina nagrade znaša eno povprečno plačo Republike Slovenije za preteklo leto.

Obrazložitev:
Marija Prelog se je rodila 10. maja 1937 v Lahoncih 14. Po osnovni šoli je obiskovala učiteljišče v Mariboru in se še isto leto zaposlila kot učiteljica v takratni nižji osnovni šoli v Logarovcih. Ob pedagoškem delu, ki je v takratnih razmerah bilo izredno zahtevno, je v takrat postala tudi tajnica Mladinske organizacije, Društva prijateljev mladine in Kulturno umetniškega društva. Aktivno je delovala tudi pri organizaciji Rdečega križa in bila poverjenik sindikalne skupine na šoli. Jeseni, leta 1964 se je zaposlila na Posebni osnovni šoli Ljutomer. Kot izredna slušateljica je na Pedagoški akademiji v Ljubljani diplomirala na skupini ortopedagogika za duševno prizadeto mladino. Leta 1970 je bila imenovana za ravnateljico. Pri svojem delu se je izkazala s prizadevnostjo in sočutnim razumevanjem drugačnosti. Bila je pobudnica za izgradnjo treh šol na našem področju: na Razkrižju, v Vučji vasi in šolo Cvetka Golarja v Ljutomeru. Veliko truda je vložila tudi za pridobitev zemljišča za osnovno šolo v Ljutomeru. Ob svojem delu je opravljala veliko funkcij v občini in izven. Leta 1990 se je upokojila. Vključila se je v Društvo upokojencev Ljutomer in takoj postala gonilna sila na področju športa in kulturnih dejavnosti ter na humanitarnem področju. Od leta 2003 - 2011 je bila imenovana v Komisijo za vrednotenje letnih programov dejavnosti v ljubiteljski kulturi v Občini Ljutomer. Od leta 2006 - 2010 je bila članica Sveta Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Ljutomer.

Z vestnim in konstruktivnim delovanjem je veliko prispevala k izboljšanju ljubiteljske kulture v naši občini. Za mnoge kulturne prireditve doma in v tujini, je podarjala umetniške slike svojega pokojnega moža. Zelo aktivno je sodelovala pri raziskavah kulturne dediščine pri projektu »Promocija ljudskih pesmi in kulturne dediščine Prlekije«.

Predlagatelji: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ljutomer
Kulturno društvo Ivan Kaučič Ljutomer
Društvo upokojencev Ljutomer
Kulturno društvo Manko Golar Ljutomer


Miklošičevo priznanje za leto 2013 je prejel gospod Peter Žibrat iz Mote, za dolgoletno delovanje na področju ljubiteljske kulture.

Obrazložitev:
Peter Žibrat je upokojeni kovaški mojster iz Mote 32, rojen 25. junija 1938. Njegovo delo v ljubiteljski kulturni dejavnosti ima poseben pomen, saj je bil pobudnik in organizacijski vodja izvedbe »Veselih večerov«, s katerimi je Kulturno društvo Cven ponovno oživelo gledališko dejavnost in polnilo dvorane na Cvenu, v Ljutomeru in drugih okoliških občinah.

Peter je avtor mnogih skečev, s katerimi je privabil k sodelovanju tudi mladino, ki bo zagotovo nadaljevala s to tradicijo. Je odličen vaški muzikant, pevec in izjemen humorist, ki zna nasmejati še tako zahtevno publiko. Še vedno je aktiven v pevski in gledališki sekciji Kulturnega društva Cven. Bil je tudi soustanovitelj Moškega pevskega zbora na Cvenu, sicer pa še deluje tudi na športnem področju in v organih Krajevne skupnosti Cven.

Predlagatelji: Kulturno društvo Cven
Krajevna skupnost Cven
Športno društvo Cven


Miklošičevo priznanje za leto 2013 je prejel gospod Vitomir Kaučič iz Krištancev, za dosežke na filmskem področju.

Obrazložitev:
Vitomir Kaučič, rojen leta 1976, stanujoč v Krištancih 1/a, je zaposlen kot učitelj likovnega pouka na Osnovni šoli Ivana Cankarja Ljutomer. Po končani Gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutomeru je izdelal prvi letnik likovnega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, leto pozneje, leta 1997, pa uspešno zaključil sprejemni izpit na Akademiji za likovno umetnost. V tretjem letniku akademije se je srečal s predmetom video, ki ga je zelo pritegnil. Takrat se dokončno zaljubil v film. Leta 2004 je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost in si pridobil pedagoško andragoško izobrazbo.

Njegov prvi daljši film se imenuje Groza ju jitsu zombijev, ki je svojo premiero doživel leta 2004. Do danes so pod njegovo režisersko palico na platno prišli še filmi Vinopiri: Blutvajnšpricar saga, Korpus Krispi, Vinopiri: Ledena trgatev, Sosed k sosedu in Vinopirji: Krvni davek, ki je bil javnosti premierno prikazan novembra lani.

Predlagatelji: Svet Krajevne skupnosti Krištanci - Šalinci – Grlava
Komisija za prireditve občinskega pomena


Miklošičevo priznanje za leto 2013 je prejel Klub prleških babic iz Pristave, za aktivno delovanje na področju ohranjanja prleškega ljudskega izročila.

Obrazložitev:
Klub prleških babic deluje od leta 2000, ko se je 12 žensk zbralo in pričelo z ljudskim petjem. Njihova predsednica je Vida Kozar, trenutno je aktivnih 60 članov in članic različnih generacij. V ospredju je t.i. babičina kuhinja, v okviru katere članice in člani pripravljajo različne prleške pogostitve po kulturnih dogodkih v občini Ljutomer in širše. Njihov glavni namen je, ohranitev prleške kulturne dediščine, v okviru katere imajo tudi zbirko starih predmetov, ki jih lahko obiskovalci vidijo v razstavnem prostoru v Pristavi. Trenutno delujejo naslednje sekcije: folklorna, ljudski godci, tamburaška skupina in moški kvartet Jeruzalem. Imajo pa tudi likovno in zeliščarsko sekcijo. Klub odlično sodeluje s šolami, občino, društvi, Javnim skladom za kulturne dejavnosti, LTO Prlekijo. Vedno se radi odzovejo na kakršnokoli povabilo za sodelovanje. Trenutno zaključujejo projekt izdaje zgoščenke, na kateri bo slišati ljudske pevce, tamburaše in kvartet Jeruzalem.

Predlagatelj: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ljutomer


Več v Kultura in izobraževanje