Občinsko priznanje zdravnici Ljubici Gašparac

Občina Križevci

Prlekija-on.net, torek, 9. september 2008 ob 13:10

Občina Križevci ima možnost do leta 2013 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj dobiti še 942.474 evrov

Pred desetletjem so novo občino ustanovili tudi v Križevcih pri Ljutomeru, s soudeležbo nepovratnih sredstev države in Evropske unije pa so se lotili številnih investicij. Tako so letos dokončali novogradnjo šestoddelčnega vrtca, katerega pogodbena vrednost je 1,76 milijona evrov. Zgradili so most v Stari Novi vasi, nadaljujejo pa tudi izgradnjo kanalizacijskega omrežja. Tako bodo za kanalizacijo v Lukavcih, Bučečovcih in Stari Novi vasi porabili 1,6 milijona evrov, po besedah župana Križevcev Ozvalda Tučiča pa je bilo do konca avgusta na kanalizacijsko omrežje priključenih že 220 gospodinjstev in ustanov. V tem letu so za vse projekte pridobili 1,5 milijona evrov nepovratnih sredstev.

"Do leta 2013 imamo možnost pridobiti iz Evropskega sklada za regionalni razvoj še 942.474 evrov. Pogoja za pridobitev teh sredstev sta: dovolj lastnih sredstev za soudeležbo in ustrezen projekt. Prepričan sem, da bomo zagotovili eno in drugo. Za ustrezne projekte pa bomo pridobivali sredstva tudi iz drugih evropskih in državnih skladov," je omenil Tučič, ki se je z občinsko upravo lotil priprave oz. izdelave občinskega prostorskega plana. "Od tega projekta bo odvisen deset- in večleten prostorski razvoj naše občine," je poudaril Tučič, ki si od tega projekta obeta veliko tudi pri prostorski ureditvi okolice Gajševskega jezera.

Izmed težav, ki jih tarejo, je Tučič izpostavil odpoved opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb, ki jih izvaja Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer. Tudi Križevci po zaprtju odlagališča odpadkov v Ljutomeru preko omenjenega podjetja smeti vozijo v Puconce, zaradi višje cene, ki so jo občine potrdile, ne pa tudi pristojne vladne službe, je podjetje zaradi nepokrivanja stroškov za normalno delo dalo odpoved. "V enoletnem odpovednem roku moramo prizadete občine razrešiti problem. Zakonske rešitve so možne v ustanovitvi javnega podjetja za komunalne dejavnosti ali v iskanju koncesionarja za opravljanje komunalnih dejavnosti," je občanom na slovesnosti povedal križevski župan, ki čaka tudi na podpis pogodbe med novo koncesionarko za opravljanje zdravstvene dejavnosti, zdravnico Jasminko Dukiæ, in zdravstveno zavarovalnico. Dosedanja zdravnica v tamkajšnjem zdravstvenem domu, Ljubica Gašparac, se je namreč upokojila, Dukiæeva pa naj bi jo v kratkem nadomestila. Za opravljeno delo v 31 letih v križevskem zdravstvenem domu je Gašparčeva tokrat prejela občinsko priznanje s plaketo in listino. Pisna priznanja občinskega sveta so dobili samostojni podjetnik Slavko Jelen iz Lukavcev, Milan Antolin iz Borecev, za aktivno delovanje na področjih gasilstva, športa in humanitarnosti, ter športno društvo LO KO Logarovci - Kokoriči. Županovo priznanje je za bronasto medaljo na fizikalni olimpijadi v Vietnamu dobil Jure Senčar iz Križevcev.