Veržejci izgube ne bodo poravnali

Komunalni odpadki

Prlekija-on.net, petek, 26. september 2008 ob 15:02

Nadaljuje se agonija zaradi nepotrjenih višjih cen odvoza in odlaganja odpadkov v Puconcih.

Junija letos je Komunalno stanovanjsko podjetje (KSP) Ljutomer občinam Ljutomer, Križevci, Razkrižje in Veržej posredovalo odpoved opravljanja številnih javnih služb, med drugim tudi ravnanja s komunalnimi odpadki. Odpovedni rok je eno leto, osnovni razlog za odpoved pa je predvsem neustrezna politika cen in s tem kritja stroškov družbe za normalno zagotavljanje javnih dobrin. Po zaprtju ljutomerske deponije od novembra lani KSP Ljutomer komunalne odpadke iz omenjenih občin vozi v Puconce, kar stane več. Občinski sveti so v podražitve privolili ter so potrdili nove cene, tega pa ni storila Vlada RS. Tako nastaja velika izguba, ki jo mora v imenu občin oziroma njenih prebivalcev zdaj kriti KSP Ljutomer.

Na minuli seji občinskega sveta v Veržeju so se svetniki seznanili z zahtevkom za pokritje izgube, ki bi jo morali v teh dneh poravnati KSP Ljutomer, ki za to občino opravlja odvoz odpadkov na osnovi koncesijske pogodbe. Za obdobje od novembra lani do konca junija letos bi morala občina Veržej za izgubo, ki je nastala zaradi večjih stroškov odlaganja na novem odlagališču v Puconcih, prevoza odpadkov na novo lokacijo in neodobrene cene s strani vlade nameniti 14.862,34 evra. Veržejski občinski svet je soglasno sprejel odločitev, da zahtevka ne poravna, pridobi pa si pravno mnenje. "Ni naša krivda, da nastaja izguba. Naš občinski svet je lani pravočasno potrdil povišanje cen, ki ga je predlagal koncesionar. Borili se bomo za svoj prav," je med drugim povedal župan Veržeja Slavko Petovar, ki se zaveda, da bi plačilo izgube iz občinskega proračuna zmanjšalo sredstva, predvidena za investicije. Tudi v občinskem odboru za gospodarstvo je prevladalo mnenje, da se zahtevani znesek ne poravna, svetnik Andrej Sraka pa se je na seji spraševal, ali je sploh možno po koncesijski pogodbi nastalo izgubo vključiti v občinski proračun.

Veržejski župan je seznanil člane občinskega sveta, da je KSP Ljutomer odvetnikom že predal zadevo, povezano z odškodninami prebivalcem, ki živijo ob zdaj že zaprtem odlagališču odpadkov v Ljutomeru. KSP Ljutomer je sodišče obsodilo in mu naložilo plačilo 230 tisoč evrov odškodnine 15 občanom, ki stanujejo ob odlagališču v Ljutomeru, pojavilo pa se je že nekaj novih zahtevkov po odškodnini v skupnem znesku 150 tisoč evrov, brez stroškov. Tudi te odškodnine naj bi, tako se zavzema KSP Ljutomer, poravnale omenjene štiri občine.