Evropska sredstva za veržejske naložbe

Evropska sredstva za veržejske naložbe

Prlekija-on.net, sreda, 10. december 2008 ob 20:06
Evropska sredstva za veržejske naložbe

Evropska sredstva za veržejske naložbe

V Veržeju bodo prihodnje leto obnavljali osnovno šolo, veliko denarja bodo namenili za izgradnjo infrastrukture v Banovcih.

Na minuli seji občinskega sveta v Veržeju je župan Slavko Petovar predstavil proračun za prihodnje leto. Glede na to, da še niso podane vse smernice finančnega ministrstva za pripravo proračuna, se lahko obetajo še spremembe, vendar so v Veržeju prepričani, da velikih odstopanj, predvsem na prihodkovni strani, ne bo. Zastavljen je izredno ambiciozni program investicij za prihodnje leto, to izkazuje kar 71-odstotno povečanje prihodkovne strani. Za leto 2009 so predvideni prihodki v višini 1,841 milijona evrov, letošnji, z rebalansom korigirani proračun, pa je na prihodkovni strani izkazoval 1,073 milijona evrov. Petovar je ob predstavitvi proračuna povedal, da imajo za večino investicij že sklepe o sofinanciranju države in Evropske unije, čakajo le še sredstva iz Kohezijskega sklada za vodooskrbo. Občina Veržej skupaj z občinami Ljutomer, Sveti Jurij ob Ščavnici, Apače, Gornja Radgona in Radenci pravkar pripravlja vso potrebno dokumentacijo za prijavo na razpis. Celotna vrednost investicije je z davkom na dodano vrednost dobrih 22 milijonov evrov, kot je povedal svojim svetnikom Petovar, pa so po zagotovilih državnih organov sredstva zagotovljena. V občini Veržej bodo vodovodno omrežje obnavljali v naseljih Banovci in Veržej, njihov del investicije pa je ovrednoten na okoli 400 tisoč evrov. Potem ko bodo dogovorjene podrobnosti, bo na veržejski proračun odpadlo okrog 115 tisoč evrov soudeležbe pri investiciji.

Za investicije v letu 2009 v Veržeju načrtujejo kar 1,230 milijona evrov, od tega bodo iz občinskega proračuna namenili 408 tisoč evrov, 712 tisoč evrov pričakujejo iz državnih in evropskih virov, pri nekaterih projektih pa bodo pomagali tudi občani in Terme Banovci. Vodstvo tega termalnega kopališča bo namreč prispevalo 85 tisoč evrov za izgradnjo javne infrastrukture v Banovcih. Projekt je ocenjen na 1,1 milijona evrov in ga bodo izvedli v proračunskih letih 2009 in 2010. V prihodnjem letu bodo iz občinskega proračuna prispevali 41 tisoč evrov, leta 2010 pa 233 tisoč evrov. Za ostalo so prejeli nepovratna sredstva.

V prihodnjih treh letih bodo v Veržeju veliko denarja namenili za obnovo in dograditev osnovne šole. Predvidena investicijska vrednost je 1,5 milijona evrov, vlaganja pa so razdeljena do leta 2011. Po podpisanem sporazumu s šolskim ministrstvom, ki govori o lastniškem deležu v osnovni šoli Veržej, bo občina v treh letih za vsa dela prispevala 251 tisoč evrov, 1,248 tisoč evrov pa mora zagotoviti pristojno ministrstvo. Iz načrta razvojnih programov občine Veržej za obdobje 2009-2012 je razvidno, da se bodo v letu 2011 pričeli postopki za izgradnjo novega vrtca, takrat pa se predvideva tudi izgradnja kanalizacije v Bunčanih.