Košarkarsko igrišče in skate poligon v Ljutomeru bosta urejena še letos

Podpisali pogodbo o izgradnji multifunkcionalnih zunanjih javnih športnih površin za potrebe urbanega športa v Ljutomeru

Prlekija-on.net, četrtek, 5. junij 2014 ob 11:57
Prostor za ureditev zunanjih javnih športnih površin

Prostor za ureditev zunanjih javnih športnih površin

V sredo, 4. junija, je v županatu Mestne hiše, županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba, podpisala tudi pogodbo za izgradnjo multifunkcionalnih zunanjih javnih športnih površin za potrebe urbanega športa v Ljutomeru.

Občina Ljutomer si je projektno dokumentacijo za ureditev zunanjih javnih športnih površin za objektom Športno-informacijskega centra Ljutomer (ŠIC) pridobila meseca novembra 2010. Izdelovalec projektne dokumentacije je bila Projekta inženiring Ptuj d.o.o., Trstenjakova ulica 2, 2250 Ptuj.

Gradbeno dovoljenje je bilo s strani Upravne enote Ljutomer izdano dne 20. 12. 2012, dokument identifikacije investicijskega programa pa je bil izdelan dne 28. 10. 2013.

Projekt je Občina Ljutomer v začetku meseca novembra 2013 prijavila na Javni razpis Fundacije za šport in sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2014, 2015 in 2016. Vloga je bila ugodno rešena, sklep o zagotovitvi sofinancerskih sredstev je Fundacija za šport izdala dne 13. 3. 2014. Sofinanciranje je možno v višini 50 % stroškov investicije oz. največ do 29.078,00 evrov. Med upravičene stroške v predmetnem projektu spadajo stroški gradbenih del in stroški izvajanja strokovnega in finančnega nadzora.

Občina Ljutomer je javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del objavila na portalu javnih naročil dne 18. 4. 2014, javno odpiranje ponudb pa je bilo izvedeno dne 12. 5. 2014. Svoje ponudbe je podalo pet ponudnikov.

Kot najugodnejši ponudnik je bil s sklepom o oddaji naročila z dne 19. 5. 2014 izbrano podjetje LEGARTIS d.o.o., Trimlini 2i, 9220 Lendava. Pogodbena vrednost del znaša 37.908,46 evrov, brez DDV.

Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal ATRIJ d.o.o., Gajska ulica 39, 9233 Odranci. Stroški nadzora znašajo 600,00 evrov, brez DDV.

V sklopu obravnavanega projekta bosta v letu 2014 urejena košarkarsko igrišče in skate poligon. Izgradnja ostalih zunanjih igrišč za objektom ŠIC v Ljutomeru je predvidena v prihodnjih letih.

Pregledna situacija zunanjih javnih športnih površin:
Pregledna situacija