Anton Petovar iz Bunčan celo življenje predan gasilstvu

Za velik prispevek k organiziranosti gasilstva v občini Veržej in širše ter za dolgoletno aktivno delovanje na področju zaščite in reševanja, je Anton Petovar prejel pisno priznanje občine Veržej

Jože Žerdin, ponedeljek, 9. junij 2014 ob 18:242
Anton Petovar

Anton Petovar

V gasilskem društvu Bunčani in občinskem gasilskem poveljstvu občine Veržej in v Gasilski zvezi Ljutomer so ponosni na Antona Petovarja, člana PGD Bunčani, ki je v gasilske vrste stopil davnega leta 1970, pri komaj štirinajstih letih. Svojo gasilsko pot je začel tlakovati kot prostovoljni gasilec - oparativec, nato je postal strojnik, podpoveljnik in poveljnik društva.

Na slovesnosti ob 15. Občinskem prazniku občine Veržej podelili občinska priznanja
Na slovesnosti ob 15. Občinskem prazniku občine Veržej podelili občinska priznanja

V 80. letih je nato postal predsednik društva, katero funkcijo opravlja še danes. S svojim izobraževanjem in usposabljanjem si je pridobil čin gasilski častnik druge stopnje. S svojim delovanjem je veliko prispeval k razvoju domače vasi Bunčani in k varstvu pred požari in drugimi naravnimi nesrečami v vasi Bunčani, v občini Veržej in tudi širše. Ima veliko zaslug pri ohranjanju tradicije prostovoljnega dela na vasi. V času njegovega predsednikovanja je društvo doseglo številne uspehe na področju organizacije društva in gasilske operative.

Na področju organizacije društva ima Anton Petovar veliko zaslug pri ureditvi vaško-gasilskega doma v Bunčanih, ki je eden najlepših gasilskih domov daleč naokrog. Na področju operative je potrebno izpostaviti nabavo sicer rabljenih gasilskih vozil, cisterne leta 2002 in gasilskega orodnega vozila leta 2003. Vse skozi je bil tesno povezan z občinskim štabom Civilne zaščite in drugimi inštitucijami na področju zaščite in reševanja. Bil je tudi pobudnik sodelovanja in pobratenja s PGD Vrh nad Laškim, s katerim društvo dokaj tesno sodeluje. V zadnjih letih, ko se PGD Bunčani v letošnjem letu pripravlja na praznovanje 110. obletnice delovanja, pa si je izjemno močno prizadeval za nabavo novega gasilskega orodnega vozila GVV-1. Skupaj s domačimi gasilci in vaščani Bunčan so uspeli in novo gasilsko vozilo je že v gasilski garaži v Bunčanih.

Prostovoljno gasilsko društvo Bunčani je osrednje društvo v vasi Bunčani, zato sta njegova dobra organiziranost in delovanje zelo pomembna za vsesplošno povezanost in dobro sodelovanje vaščanov Bunčan. Anton Petovar je za svoje delo na področju gasilstva bil večkrat odlikovan s strani Občinske gasilske zveze Ljutomer in Gasilske zveze Slovenije. Občinski svet občine Veržej je sklenil, da se za dolgoletno uspešno vodenje PGD Bunčani, za velik prispevek k organiziranosti gasilstva v občini Veržej in širše ter za dolgoletno aktivno delovanje na področju zaščite in reševanja, Antonu Petovarju podeli pisno priznanje občine Veržej. Priznanje mu je podelil župan občine Veržej Slavko Petovar.