Služba za negotov čas

Video reportaža v sklopu projekta »Prleška mladina« iz občine Središče ob Dravi

Prlekija-on.net, torek, 12. avgust 2014 ob 18:31
Središče ob Dravi

Središče ob Dravi

Negotove, začasne oblike dela za mlade, ki jim zagotavljajo le malo socialne varnosti, pomenijo danes v Sloveniji pretežni del zaposlitev na trgu dela. Podaljševanje odvisnosti od dobre volje delodajalca pri takih zaposlitvah zagotovo pusti pečat na njihovi pozitivni samopodobi, samozavesti in načrtovani prihodnosti.

V prvih šestih mesecih je bilo v okviru programa Jamstvo za mlade takih zaposlitev (prekernih) trinajst tisoč, le dva tisoč mladih v starosti do 29 let je bilo zaposlenih za nedoločen čas. Med prekerne oblike dela, s katerimi se srečujejo mladi, spadajo dela preko študentske napotnice, avtorske in podjemne pogodbe, volunterska pripravništva in delo na črno.Lokalne skupnosti mlade diplomante, ki se želijo vrniti v domači kraj in tako prispevati k razvoju regije, čeravno si jih želijo, težko zadržijo. Pristojne vladne institucije bi morale opraviti svoje naloge in z ustreznimi ukrepi omogočiti dolgoročnejše zaposlovanje mladih, povezati in uskladiti izobraževalni sistem s trgom dela ter zmanjšati razlike med regijami. Zaman občina Središče ob Dravi nudi mladim družinam 70% subvencije za plačilo komunalnega prispevka pri novogradnji, kar vsekakor ni zanemarljiv znesek, če mladi ne dosegajo minimalne socialne varnosti, ker jim delodajalci iz meseca v mesec podaljšujejo delovno razmerje. Prav tako je danes vprašljiv obstoj nekaterih podjetij, ki še zaposlujejo. Borno plačilo ni zagotovljeno, zgodi se, da tudi študentje ne dobijo zasluženega in pridejo do plačila za opravljeno delo šele preko sodišča.

Lani se je iz Slovenije izselilo 7.789 mladih, v letu 2012 je bilo teh 8.200. Trend večjega izseljevanja mladih prevladuje že več kot desetletje. Po mnenju Mladinskega sveta Slovenije gre za beg delovne sile, mladi se izseljujejo predvsem zaradi ekonomskih razlogov. Zaskrbljujoče je predvsem to, da se pretežni del izseljenih več ne vrne v domovino.

Naša sogovornica v reportaži, Helena Srnec, je svojo priložnost na trgu dela iskala drugače. Ni čakala križem rok, zaprta vrata na eni strani so jo spodbudila, da je glede na okoliščine zaposlitev poiskala na samosvoj način. Lotila se je projektnega dela, ustanovila kulturno umetniško društvo in tako širila svojo mrežo, ki jo je pripeljala do želenega cilja. V času iskanja dela je pripravila in pozneje izdala še obsežno knjigo posvečeno prleškim veličinam. Danes s svojimi izkušnjami pomaga mladim, kako do zaposlitve.

Pub Akcija v Središču ob Dravi je dolgoletno zbirališče mladih iz širšega območja, o dogajanju in načrtih, je spregovoril vodja priljubljenega lokala, Saša Štampar, župan Jurij Borko pa v tokratni reportaži predstavi ukrepe občine s katerimi poskušajo pomagati mladim, da ti ostanejo v domačem okolju, se organizirajo in izrazijo svoje potenciale.

LAS Prlekija


Več v Kultura in izobraževanje