Pričela se bo gradnja vrtca v Cezanjevcih

V Cezanjevcih je bila podpisana pogodba z izvajalcem gradbenih del za gradnjo vrtca v Cezanjevcih

Prlekija-on.net, petek, 3. oktober 2014 ob 17:39
Podpis pogodbe za gradnjo vrtca v Cezanjevcih

Podpis pogodbe za gradnjo vrtca v Cezanjevcih

V petek, 3. oktobra, je županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba, v Cezanjevcih podpisala pogodbo z izvajalcem gradbenih del za gradnjo vrtca v Cezanjevcih. Izgradnja vrtca naj bi bila zaključena v začetku julija 2015.

V letu 2012 je bila sprejeta odločitev o novi lokaciji šole, vrtca in telovadnice v Cezanjevcih s strani krajanov šolskega okoliša, katera je bila nato usklajena z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvom za okolje in prostor, Direktoratom za prostor in z Zavodom za gozdove Slovenije. Sprejet je bil Odlok o občinskem prostorskem načrtu - OPN, kateri je začel veljati junija 2013 in s katerim je bila lokacija potrjena.

Postavitev temeljnega kamna za izgradnjo vrtca in osnovne šole v Cezanjevcih
Postavitev temeljnega kamna za izgradnjo vrtca in osnovne šole v Cezanjevcih

V juliju 2013 je bila naročena izdelava idejne zasnove – IDZ za novo osnovno šolo in vrtec v Cezanjevcih, katera je bila predstavljena v januarju 2014 na zboru občanov. Zaradi dogovora o izgradnji pet oddelčnega vrtca je bila v maju 2014 izdelana sprememba idejne zasnove. V letošnjem letu je bila naročena in izdelana tudi projektna dokumentacija PGD in projektna dokumentacija PZI. Izdelovalec navedene dokumentacije je bila družba Biro Biro d.o.o. iz Maribora. Stroški dokumentacije so znašali skupaj 42.156,80 evrov z DDV.

Stroški geotehničnega elaborata, geodetskega načrta in spremembe bonitete zemljišč so znašali skupaj 8.623,82 evrov z DDV. Stroški izdelave projektne dokumentacije za nizkonapetostni elektro priključek so znašali 1.361,47 evrov z DDV.

Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del je Občina Ljutomer objavila na Portalu javnih naročil dne 25. 7. 2014. Javno odpiranje ponudb je bilo izvedeno dne 28. 8. 2014. Svoje ponudbe je oddalo osem ponudnikov. Sklep o izbiri izvajalca del je bil izdan dne 17. 9. 2014.
Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano Gradbeništvo, Milan Pintarič s.p., Spodnja Ščavnica 32, 9250 Gornja Radgona. Pogodbena vrednost del znaša 1.597.549,04 evrov z DDV. Rok končanja del znaša 270 koledarskih dni.

Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal Gradal, Bojan Sekereš s.p., Industrijska ulica 7, 9220 Lendava. Stroški nadzora bodo znašali 13.054,00 evrov z DDV.

Stroški izdelave varnostnega načrta in izvajanja koordinacije varstva pri delu na gradbišču bodo znašali skupaj 2.380,22 evrov z DDV, izvajalec bo DAING d.o.o., Krožna ulica 5, 9231 Beltinci.

V letošnjem letu so bili izvedeni tudi odkupi potrebnih zemljišč na novi lokaciji, stroški kupnin so znašali skupaj 43.016,00 evrov.

Uvedba v delo bo že naslednji teden, sama gradnja pa se bo pričela okrog 13. oktobra.